Eksempler

Her finner du eksempler på bruk av modellsystemet Panda.

Balanse i tilbod og etterspørsel etter arbeidskraft
Publisert 11. mai 2017
Olje- og gassklynga i Hordaland: Produksjon og ringverknader
Publisert 11. mai 2017
Konsekvensanalyse for næringslivet i Etne ved vegomlegging
Publisert 11. mai 2017
Boligbehovsprognose og flyttestatistikk for Nordhordland
Publisert 11. mai 2017
Ringvirkningsanalyse av reiselivet i Hordaland
Publisert 11. mai 2017
Effektvurdering av Flytt til Hardanger
Publisert 11. mai 2017
Askøy – Folketallsutvikling og boligbyggebehov
Publisert 11. mai 2017
Beregning av fruktbarhetsrater («samlet fruktbarhetstall») på kommunenivå
Publisert 11. mai 2017
Samfunnsregnskap Nord-Trøndelag E-verk
Publisert 11. mai 2017
Samfunnsvirkninger ved utbygging Levanger Havn
Publisert 11. mai 2017
Samfunnsvirkninger skitunnel i Meråker
Publisert 11. mai 2017
Samfunnsvirkninger av Södra Cell Folla AS
Publisert 11. mai 2017
Regionale utviklingstrekk
Publisert 11. mai 2017
Flyttestatistikk frå PANDA gir meir kunnskap om utflytting frå Hardanger
Publisert 11. mai 2017
Nedlegging av Elkem Bjølvefossen, ringverknader for sysselsetting og folketal
Publisert 11. mai 2017
Konsekvenser for BMS-regionen og Bardu, Målselv og Sørreisa kommuner av Forsvarets omorganisering
Publisert 11. mai 2017
Befolkningsframskrivning i Akershus
Publisert 11. mai 2017
KU Tønsbergpakken, Næringsliv og sysselsetting
Publisert 11. mai 2017
Vestfold scenarier
Publisert 11. mai 2017
Utfasing av Søderberg
Publisert 11. mai 2017
Stord kommune – befolkningsframskrivingar og næringsstruktur
Publisert 11. mai 2017
Hordaland i tal
Publisert 11. mai 2017
Regional utvikling i Oppland og Hedmark – næringsliv, sysselsetting og befolkning
Publisert 11. mai 2017
PANDA og «Regionenens tilstand»
Publisert 11. mai 2017
PANDA og «Regionenens tilstand»
Publisert 11. mai 2017
Sysselsettingsprognoser for Hordaland og åtte kommuner i Rogaland
Publisert 23. oktober 2001