Vestfold scenarier

Befolkningsframskrivning for Vestfoldkommuner i to alternativer – trend og vekst etter vedtatte kommuneplaner, samt nedbryting til tettsteder. Grunnlagsanalyse for et større scenarioprosjekt.