Webinar og kurs

Her finner du videoopptak av webinarer og kursmateriell i regi av Panda analyse. Du kan filtrere hvilke opptak du vil vise etter type og tema via flervalgsmenyen under.

Type innhold
Webinar
Kurs
Pandamodellen
Tema
Demografi
Næring
Modeller
Folkehelse
API
Power BI
Bærekraft
Databehandling

Levekårsdag

03.06.2021 (del av felles seminarserie med Kompas Forum og Panda analyse)
v/Erik Sund, NTNU; Kristin Aarland, OsloMet og Thomas Nilsen, Folkehelseinstituttet
Tema: Levekår regionalt og i byer, måling av folkehelse, indikatorbruk.

Demografi- og modelldag

02.06.2021 (del av felles seminarserie med Kompas Forum og Panda analyse)
v/Josefina Syssner, Lindköpings universitet; Knut Vareide, Telemarksforskning; Hans Henrik Bull, KMD og Jomar Sæterøy Maridal, Panda analyse
Tema: Planlegging i krympende lokalsamfunn, befolkningsframskrivinger, Distriktsmeldingen og utviklingsanalysen i Panda.

Økonomi- og næringsdag

01.06.2021 (del av felles seminarserie med Kompas Forum og Panda analyse)
v/Yngvar Dyvi, Finansdepartementet; Vidar Jensen, KMD og Orvika Rosnes, Vista Analyse
Tema: Perspektivmeldingen 2021, regionaløkonomiske framskrivinger, NOREG 2.0.

Bli digital superhelt i bruk av SSBs statistikkbank

04.05.2021
v/Jan Bruusgaard, Statistisk sentralbyrå
Tema: SSBs statistikkbank, API.

Arealdata for regional transportmodell

25.11.2020
v/Tore Leite, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Bernt Østnor, Rogaland fylkeskommune
Tema: Nytt arealdataverktøy i regional transportmodell og arealindikatorer i Rogaland.

Omstilling og næringsanalyser

12.06.2020 (del av felles seminarserie med Panda analyse og Kompas Forum)
v/Johannes Skaar, Innovasjon Norge; Lars Vik, SINTEF og Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune
Tema: Regional omstilling og korona-oljeprisfall.

Bærekraft og integrering

11.06.2020 (del av felles seminarserie med Panda analyse og Kompas Forum)
v/Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning og Christine Engh Gunnerud, IMDi
Tema: FNs bærekraftsmål i regional planlegging og datadrevet integreringsarbeid.

If you torture the data long enough it will confess

10.06.2020 (del av felles seminarserie med Panda analyse og Kompas Forum)
v/Cathrine Bergjordet, Viken fylkeskommune; Irmelin Kristin Nilsen, Troms og Finnmark fylkeskommune og Torbjørn Digernes Jakobsen, Møre og Romsdal fylkeskommune
Tema: Power Query, R og Qlik View.

Befolkningsprognoser og næringsutvikling

09.06.2020 (del av felles seminarserie med Panda analyse og Kompas Forum)
v/Wiljar Hansen, Transportøkonomisk institutt
Tema: NOREG 2.0: Mekanismer og muligheter i modellen.

Demografi og befolkningsprognoser

08.06.2020 (del av felles seminarserie med Panda analyse og Kompas Forum)
v/Sven Haugberg, Asplan Viak; Paal Grini, Stavanger kommune; Stian Skaar Ludvigsen, Vestland fylkeskommune og Cathrine Bergjordet, Viken fylkeskommune
Tema: Analyser av befolkningsprognoser, flytting, fødte og døde.

Panda for dummies

Del 1: Demografi og næring
v/Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune og Lars Vik, SINTEF