Webinar og kurs

Her finner du videoopptak av webinarer og kursmateriell i regi av Panda analyse.

Webinarer

25.11.2020:
Arealdataverktøy for regional transportmodell

Digital seminarserie med Panda analyse og Kompas Forum

08.06.2020:
Demografi og befolkningsprognoser

09.06.2020:
Befolkningsprognoser og næringsutvikling

10.06.2020:
Power Query, R og Qlik

11.06.2020:
Bærekraft og integrering

12.06.2020:
Omstilling og næringsanalyser

Kurs og brukerveiledninger

23.10.2020:
Panda for dummies: Demografi og næring