Webinar og kurs

Her finner du videoopptak av webinarer og kursmateriell i regi av Panda analyse. Du kan filtrere hvilke opptak du vil vise etter type og tema via flervalgsmenyen under.

Type innhold
Webinar
Kurs
Pandamodellen
Tema
Demografi
Næring
Modeller
Folkehelse
API
Power BI
Bærekraft
Databehandling

Forkurs i Microdata.no 20.04.2023

Grunnleggende innføring i Microdata.no.
Trond Pedersen, SIKT og Johan Sjøberg, SSB

Boligplanlegging og boligbehov 18.01.2023

Analyser av boligbehov, ulike undersøkelser.
Stian Skår Ludvigsen, Asplan Viak

Grunnkurs i Pandamodellen, næring (4:4) 06.10.2022

Prognoser og ringvirkninger, tilpassing av innsatsfaktorer, ulike case.
Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune

Grunnkurs i Pandamodellen, demografi (3:4) 28.09.2022

Bruksområder, visuell inspeksjon, ren framskriving, trendstyring, tips til analysene.
Her finner du presentasjonen fra kurset
Cathrine Bergjordet, Viken fylkeskommune og Kjersti Norgård Aase, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Grunnkurs i Pandamodellen (2:4) 08.09.2022

Omstillingsmodulen og enkel konsekvensberegning, brukerflyt, første prognose og ringvirkningsanalyse.
Jomar Sæterøy Maridal, Panda analyse

Grunnkurs i Pandamodellen (1:4) 24.08.2022

Modellens formål og virke, struktur, kom i gang og uttak av enkel statistikk.
Jomar Sæterøy Maridal, Panda analyse

Power BI-rakettkurs trinn 3: Mulighetsrommet 21.10.2021

Publisering og praktiske eksempler.
Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune; Johanne Sognefest-Haaland, Vestland fylkeskommune og Børje Michaelsen, Agder fylkeskommune

API-rakettkurs trinn 3: Kode APIer 19.10.2021

Skriving av APIer i Python, R og PowerQuery mot SSB.
Max Koller, Vestland Fylkeskommune; Irmelin Kristin Nilsen, Troms og Finnmark fylkeskommune og Iryna Kulagina, Trøndelag fylkeskommune
Binder og GitHub

Power BI-rakettkurs trinn 2: Enkel modell, mål og rapport 06.10.2021

Sammenkobling av datasett, kartfunksjoner, mål, DAX-koding og publisering.
Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune
Her finner du datasettene som ble brukt under kurset

API-rakettkurs trinn 2: Hvordan bygge spørringer? 05.10.2021

Spørringer: Struktur og oppbygging, API-konsoll og API mot SSBs statistikkbank.
Max Koller, Vestland Fylkeskommune
Last ned presentasjon fra kurset

Power BI-rakettkurs trinn 1: Data inn og første visualiseringer 15.09.2021

Innlasting av flate datasett, bearbeiding, visualisering og oppstart i DAX-koding.
Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune
Her finner du datasettene som ble brukt under kurset

API-rakettkurs trinn 1: Hva er et API og hvordan funker det? 14.09.2021

Hva er et API og hvordan er det bygd opp? Hvordan fungerer det? Eksempler/ praktisk bruk.
Max Koller, Vestland Fylkeskommune; Irmelin Kristin Nilsen, Troms og Finnmark fylkeskommune og Iryna Kulagina, Trøndelag fylkeskommune
Last ned presentasjon fra kurset

Levekårsdag 03. jun. 2021

HUNT4: Levekår og sosial ulikhet i byer. Eirik Sund, NTNU
NOU: Levekår i byer, gode lokalsamfunn for alle. Kristin Aarland, OsloMet
Hva er livskvalitet, hvordan måler vi den og hva kan den brukes til? Thomas Nilsen, Folkehelseinstituttet

Demografi- og modelldag 02. jun. 2021

Planlegge i lokalsamfunn dømt til befolkningsnedgang Josefina Syssner, Lindköpings universitet
Befolkningsframskrivinger. Knut Vareide, Telemarksforskning
NOU: Det handler om Norge. Hans Henrik Bull, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utviklingsanalysen i Panda. Jomar Sæterøy Maridal, Panda analyse

Økonomi- og næringsdag 01. jun. 2021

Langsiktige framskrivinger i Perspektivmeldingen 2021. Yngvar Dyvi, Finansdepartementet
Økonomisk utvikling i fylker og regioner. Vidar Jensen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Norsk økonomi fram til 2050. Orvika Rosnes, Vista Analyse

Bli digital superhelt i bruk av SSBs statistikkbank 04. mai 2021

APIer, tips og triks i statistikkbanken. Jan Bruusgaard, Statistisk sentralbyrå

Arealdata for regional transportmodell 25. nov. 2020

Nytt arealdataverktøy i regional transportmodell. Tore Leite, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Erfaringer med arealbruk i RTM og tanker om veien videre. Bernt Østnor, Rogaland fylkeskommune

Omstilling og næringsanalyser 12. jun. 2020

Korona og oljeprisfall – regionale og flerregionale næringsanalyser. Jon Olav Sliper, Trøndelag FK
Regional omstilling – analysebehov i ulike faser. Johannes Skaar, Innovasjon Norge og Lars Vik, SINTEF

Bærekraft og integrering 11. jun. 2021

FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging. Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning
Datadrevet integreringsarbeid i kommuner og fylker Christine Engh Gunnerud, IMDi

If you torture the data long enough it will confess 10. jun. 2020

Power Query. Cathrine Bergjordet, Viken fylkeskommune
R. Irmelin Kristin Nilsen, Troms og Finnmark fylkeskommune
Qlik. Torbjørn Digernes Jakobsen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Befolkningsprognoser og næringsutvikling 09. jun. 2020

NOREG 2.0, mekanismer og muligheter i modellen. Wiljar Hansen, Transportøkonomisk institutt

Demografi og befolkningsprognoser 08. jun. 2020

Konjunkturbaserte befolkningsprognoser – Felleskjøring i Pandamodellen. Sven Haugberg, Asplan Viak
Flytting på Nord-Jæren. Paal Grini, Stavanger kommune
Fødte og døde i befolkningsprognoser. Stian Skaar Ludvigsen, Vestland fylkeskommune
Om flytting og prognoser. Cathrine Bergjordet, Viken fylkeskommune

Panda for dummies

Demografi- og næringsmodellene. Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune og Lars Vik, SINTEF