Webinar og kurs

Her finner du videoopptak av webinarer og kursmateriell i regi av Panda analyse.

Webinarer

Digital seminarserie med Panda analyse og Kompas Forum 8.–12. juni 2020

Demografi og befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser og næringsutvikling

Power Query, R og Qlik

Bærekraft og integrering

Omstilling og næringsanalyser

Kurs

Panda for dummies:
Demografi og næring