PANDA ANALYSE inviterer til brukerseminar og årsmøte!

Panda analyse arrangerer felles brukerseminar med Kompas-Forum 24. og 25. mai 2018 med fokus på framtidig behov for boliger og arealplanlegging. Det blir årsmøte for Pandagruppen 25. mai og utvidet nybegynnerkurs i Panda 23. mai!

PANDAGRUPPEN BLIR PANDA ANALYSE

Nytt navn og nytt nettside!

l

PLANLEGGINGSVERKTØY

PANDA gir viktige innspill til mer sektororientert planlegging, for eksempel kommunal økonomi, transport og areal.

REGIONAL UTVIKLING

Brukerne får tilgang til et datagrunnlag som er sammenlignbart på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

KONSEKVENSANALYSER

Analyserer demografiske og økonomiske konsekvenser av hendelser, tiltak, politikk og generelle utviklingstrekk.

TRE ULIKE MODELLER

En statistikkbank, en modell for befolknings- og boligprognoser, og en beregningsmodell for næringsanalyser.

FYLKESPROGNOSER

Prognosene gir en framskrivning av forhold knyttet til arbeidsliv, befolkning og boligbehov i perioden fram til og med år 2030, i de fleste av landets fylker.

Se alle fylker

Akershus

Hordaland

Buskerud

Hedmark

Aust-Agder

Møre og Romsdal

Nordland

Oppland