l

PLANLEGGINGSVERKTØY

PANDA gir viktige innspill til mer sektororientert planlegging, for eksempel kommunal økonomi, transport og areal.

REGIONAL UTVIKLING

Brukerne får tilgang til et datagrunnlag som er sammenlignbart på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

KONSEKVENSANALYSER

Analyserer demografiske og økonomiske konsekvenser av hendelser, tiltak, politikk og generelle utviklingstrekk.

TRE ULIKE MODELLER

En statistikkbank, en modell for befolknings- og boligprognoser, og en beregningsmodell for næringsanalyser.

FYLKESPROGNOSER

Prognosene gir en framskrivning av forhold knyttet til arbeidsliv, befolkning og boligbehov i perioden fram til og med år 2030, i de fleste av landets fylker.

Se alle fylker

Akershus

Hordaland

Buskerud

Hedmark

Aust-Agder

Møre og Romsdal

Nordland

Oppland