Et verktøy og nettverk for regional analyse

Panda analyse drifter Panda-modellsystemet for regionale analyser i Norge. Vi er også et fagnettverk for deg som jobber med regional statistikk og analyse.

Driftsstatus: Ny kommunestruktur gjør at brukere opplever feil i flerregional modus. Vi jobber med å finne en varig løsning på dette. I mellomtiden kan den gamle versjonen av modellen brukes som et midlertidig alternativ.

Kommende aktiviteter

Ingen arrangement funnet!

Bli en del av fagnettverket Panda+

I tillegg til å tilby et modellsystem for regional analyse, driver vi også fagnettverket Panda+. Nettverket er til for alle som arbeider med statistikk og analyse på regionalt nivå. Det har ulike plattformer for samhandling og arrangerer flere seminarer og aktiviteter for kompetansebygging for medlemmene.

Planleggingsverktøy

Modellsystemet Panda gir viktige innspill og kunnskap for sektororientert planlegging, som for eksempel kommunal økonomi, areal og transport.

Regional utvikling

Brukere får tilgang til et datagrunnlag som er sammenliknbart på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. I nettverket deles kunnskap mellom regionene.

Konsekvensanalyser

Modellsystemet er nyttig for å analysere demografiske og økonomiske konsekvenser av hendelser, tiltak, politikk og generelle utviklingstrekk på lokalt- og regionalt nivå.