Et verktøy og nettverk for regional analyse

Panda analyse drifter Pandamodellen – et omfattende regionaløkonomisk modellsystem som benyttes i regionale analyser og for offentlig planlegging.

I tillegg er vi et fagnettverk for ekspertise og innsikt i regional statistikk og analyse.

Pandamodellen har flyttet

Pandamodellen har flyttet opp i skyen, og den gamle serveren er lagt ned. Dette gir økt driftsstabilitet og muliggjør framtidig utvikling av modellen. Ny nettadresse for innlogging er panda.pandaanalyse.no.

Modellen ble flyttet 1. februar. Du som bruker skal ikke oppleve andre endringer enn at innloggingen skjer fra ny URL-adresse. Du beholder brukernavn og passord samt alle innstillinger, arbeidsområder og prosjekter fra den gamle modellen.

PandaFakta vinter 2023

I sesongens PandaFakta finner du lun vinterkunnskap fra Panda analyse. Denne gangen er tema demografi, og vi ser nærmere på flyttemønstre, bosettingsstrukturer og befolkningsutvikling. Ta en titt da, vel!

Les PandaFakta →

Arrangementskalender

Ingen arrangement funnet!

Pandamodellen

Et omfattende modellverktøy for regionale analyser og framskrivinger; særlig innenfor demografi og befolkning, næringsliv, omstillings- og konsekvensanalyser.

Fagnettverk

Bli med i fagnettverket Panda+, åpent for alle som er interessert i regional statistikk og analyse.

Ressursbank

Her har vi samlet unike datasett, rapporter, analyser og eksempler på bruk av Pandamodellen.

Seminarer, kurs og webinarer

Vi gjennomfører mange faglige aktiviteter gjennom hele året i samarbeid med landets fremste kompetanse på regional statistikk og analyse. For faglig påfyll, sjekk ut kompetansedatabasen vår med videoopptak fra tidligere arrangementer.

Du kan også melde deg på et kommende seminar, kurs eller webinar – de er åpne for alle.