Et verktøy og nettverk for regional analyse

Panda analyse drifter Pandamodellen for regionale analyser i Norge. Vi er også et fagnettverk for deg som jobber med regional statistikk og analyse.

Driftsstatus: Ny kommunestruktur gjør at brukere opplever feil i flerregional modus. Vi jobber med å finne en varig løsning på dette. I mellomtiden kan den gamle versjonen av modellen brukes som et midlertidig alternativ.

Pandaseminar på Hurdalsjølen 3.-5. nov.

Takk til alle som deltok, og gjorde høstens vakreste Panda-eventyr mulig! Presentasjoner fra kursene og seminaret er nå tilgjengelig. Vi ses igjen i Bodø i mai 2022!

Arrangementskalender

Ingen arrangement funnet!

Pandamodellen

Et omfattende modellverktøy for regionale analyser og framskrivinger; særlig innenfor demografi og befolkning, næringsliv, omstillings- og konsekvensanalyser.

Fagnettverk

Bli med i fagnettverket Panda+, åpent for alle som er interessert i regional statistikk og analyse.

Ressursbank

Her har vi samlet unike datasett, rapporter, analyser og eksempler på bruk av Pandamodellen.

Seminarer, kurs og webinarer

Vi gjennomfører mange faglige aktiviteter gjennom hele året i samarbeid med landets fremste kompetanse på regional statistikk og analyse. For faglig påfyll, sjekk ut kompetansedatabasen vår med videoopptak fra tidligere arrangementer.

Du kan også melde deg på et kommende seminar, kurs eller webinar – de er åpne for alle.