Fagnettverket Panda+

Fagnettverket vårt Panda+ er et landsomfattende nettverk av fagpersoner som er interessert i regional statistikk og analyse.

Det er åpent og gratis for alle å være med!

Panda analyse har fra 2020 utviklet et nasjonalt fagnettverk for alle som jobber med regional statistikk og analyse kalt Panda+. Bakgrunnen er å legge til rette for samarbeid på feltet mellom fylkeskommunene, men alle som er interesserte i regional statistikk og analyse er velkomne i Panda+. Øvrige fagpersoner i for eksempel forsknings- og konsulentmiljøer samt departementer deltar også i nettverket.

Panda+ er relevant både for de som jobber med regionale analyser generelt, eller som har interesse for statistikk og data knyttet til mer spesifikke fagområder.

Målsettingen til nettverket er å bidra til å styrke fylkeskommunenes kompetanse innen statistikk og analyse. Dette skjer gjennom en rekke faglige arrangementer, og ved å deling av kunnskap, erfaringer og faglige utfordringer i nettverket. Regionale kunnskapsgrunnlag med dybdeanalyser vil i økende grad være avgjørende for utviklingen av fylkespolitikk, og et nasjonalt analysenettverk der fagpersoner kan dra veksler på hverandre vil bidra til å øke analyseevnen og -kapasiteten i hvert enkelt fylke.

Panda+ er også en koordineringsarena for fylkeskommunene mot offentlige tilbydere av statistikk. Hensikten er å bidra til at fylkeskommunenes statistikk- og kunnskapsbehov blir ivaretatt.

Som medlem av Panda+ får du tilgang til

Pandamodellen*

Et økonomisk-demografisk modellsystem for bruk i regionale analyser og overordnet planlegging i fylker og sammenslutninger av kommuner.

Statistikk- og analysefaglig påfyll

Vårt fokusområde er bredt, men vi beskriver på denne siden noen av tematikkene som vi interesserer oss for.

Seminarer og aktiviteter

Vi arrangerer seminarer og aktiviteter som gir kompetansebygging og mulighet for å knytte kontakt med fagpersoner over hele landet.

Nettverk i Teams

Panda analyse har et et aktivt nettverk i Teams, hvor deltakerne i Panda+ kan dele erfaringer, stille spørsmål og bli kjent med fagfeller på tvers av landet.

Webinar, bambuslunsj og kurs

Vi arrangerer ulike webinarer, bambuslunsjer (uformelle faglunsjmøter på Teams), kurs og seminarer.

Ressursbank: Rapporter, analyser og statistikk

Medlemmer i nettverket oppfordres til å dele rapporter og analysearbeider i Panda analyses felles ressursbank.

* Tilgang til Pandamodellen gis til ansatte i organisasjoner som er medlem av- eller tilknyttet Panda analyse. Alle andre kan leie tilgang til modellsystemet. Se priser og betingelser for mer informasjon.

Kommende aktiviteter i Panda+

Ingen arrangement funnet!