Fagnettverket Panda+

Fagnettverket vårt Panda+ er et landsomfattende nettverk av fagpersoner som er interessert i regional statistikk og analyse.

Det er åpent og gratis for alle å være med!

Panda analyse har fra 2020 utviklet et nasjonalt nettverk for alle som jobber med statistikk og analyse i fylkeskommunene kalt Panda+. Alle som jobber med statistikk- og analysearbeid kan delta i nettverket. Øvrige fagpersoner innenfor forsknings- og konsulentmiljøer samt departementer deltar også i nettverket. Vi er relevant både for de som jobber med regionale analyser generelt, eller som har interesse for statistikk og data knyttet til mer spesifikke fagområder.

Målsettingen til nettverket er å bidra til å styrke fylkeskommunenes kompetanse innen statistikk og analyse ved å dele kunnskap, erfaringer og faglige utfordringer i nettverket. Regionale kunnskapsgrunnlag med dybdeanalyser vil i økende grad være avgjørende for utviklingen av fylkespolitikk, og et nasjonalt analysenettverk der fagpersoner kan dra veksler på hverandre vil bidra til å øke analyseevnen og -kapasiteten i hvert enkelt fylke.

Nettverket er også en koordineringsarena for fylkeskommunene mot offentlige tilbydere av statistikk. Hensikten er å bidra til at fylkeskommunenes statistikk- og kunnskapsbehov blir ivaretatt.

Ansatte i våre medlemsfylker og øvrige organisasjoner kan delta i nettverket og på våre aktiviteter uten ekstra kostnader. Dog vil deltakelse på brukerseminarer med hotellovernatting bli pålagt konferanseavgift.

Som medlem av Panda+ får du tilgang til

Pandamodellen*

Et økonomisk-demografisk modellsystem for bruk i regionale analyser og overordnet planlegging i fylker og sammenslutninger av kommuner.

Fagforum for statistikk og analyse

Vårt fokusområde er bredt, men vi beskriver på denne siden noen av tematikkene som vi interesserer oss for.

Seminarer og aktiviteter

Vi arrangerer seminarer og aktiviteter som gir kompetansebygging og mulighet for å knytte kontakt med fagpersoner over hele landet.

Nettverk i Teams

Panda analyse har et et aktivt nettverk i Teams, hvor medlemmer i Panda+ kan dele erfaringer, stille spørsmål og bli kjent med de andre medlemmene.

Webinar, bambuslunsj og kurs

Vi arrangerer ulike webinarer, bambuslunsjer (uformelle faglunsjmøter på Teams) og nettbaserte kurs.

Ressursbank: Rapporter, analyser og statistikk

Medlemmer i nettverket oppfordres til å dele rapporter og analysearbeider i Panda analyses felles ressursbank.

* Tilgang til Pandamodellen gis til ansatte i medlemsorganisasjoner i Panda analyse. Alle andre kan leie tilgang til modellsystemet. Se priser og betingelser for mer informasjon.

Kommende aktiviteter i Panda+

Ingen arrangement funnet!