Personvernerklæring

Panda analyse er opptatt av å behandle dine personopplysninger i henhold til gjeldende norsk lov. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen, og hvordan ditt personvern ivaretas.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være ditt navn, din kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller deltakelse på seminarer og aktiviteter i regi av oss.

Bruk av personopplysninger skal kun gjøres i henhold til personopplysningsloven. Panda analyse er behandlingsansvarlig, og er ansvarlig for å sørge for at dine personopplysninger håndteres i samsvar med lovens regler.

Hvilke personopplysninger samler vi om deg?

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse personopplysningene om deg:

Opplysninger om deg: Informasjonen du oppgir når du oppretter en brukerkonto på pandaanalyse.no, som navn, e-postadresse, fakturaadresse og arbeidssted/organisasjon. Du velger selv hvor mye informasjon du fyller inn i din brukerkonto, og kan til enhver tid se hvilken informasjon som er registrert om deg under «min profil» og deretter «personlig informasjon».

Påmelding til seminarer og andre aktiviteter: Informasjon du oppgir når du melder deg på seminar eller andre aktiviteter i regi av oss, som navn, e-postadresse og valg av sesjoner/deler av seminar samt andre innsendte spesifikasjoner.

Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som e-poster eller brev sendt mellom deg og Panda analyse.

Opplysninger om bruk av nettsiden: Vi benytter verktøyet Google Analytics for å holde oversikt over hvor mange personer som benytter seg av pandaanalyse.no. Dette innebærer hva slags enhet du bruker til å besøke nettsiden (f.eks. mobiltelefon eller PC), IP-adresse, kommune, geografisk sted (hvor geografisk din IP-adresse er registrert), hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

1 Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. På nettsiden og alle undersider benyttes informasjonskapsler (cookies).

2 Tilgang til «min profil» på pandaanalyse.no og modellsystemet Panda: Registrerte brukere får tilgang til en egen brukerprofil på pandaanalyse.no. Når du registrerer deg som bruker på pandaanalyse.no blir det også automatisk opprettet en tilsvarende bruker med samme innloggingsinformasjon på Pandamodellens nettsider/server hvor modellsystemet Panda finnes. Dette gjør det mulig å logge inn både på pandaanalyse.no og i Pandamodellen med samme brukernavn og passord. Det er kun brukere ansatt i en medlemsorganisasjon av Panda analyse og/eller leietakere i modellsystemet som automatisk gis tilgang til modellsystemet Panda. Alle andre brukere får eventuell tilgang til modellsystemet manuelt aktivert av Panda analyse ved søknad/henvendelse i henhold til gjeldende priser og betingelser.

3 Brukerkonto: Panda analyse benytter informasjonen du oppgir når du oppretter brukerkonto på pandaanalyse.no til å gi deg som bruker tilgang til deler av nettsiden som er skjult for ikke-innloggede brukere og/eller gi tilgang til modellsystemet Panda. Ved registrering på pandaanalyse.no opprettes en likelydende brukerkonto begge steder.

4 Føre oversikt over deltakere på seminar og aktiviteter: Innsendt informasjon i påmeldingsskjema på/tilknyttet pandaanalyse.no brukes til å føre oversikt over påmeldte deltakere og deltakernes innsendte preferanser i forbindelse med seminarer/aktiviteter.

5 Komme i kontakt med deg: Vi bruker registrert e-postadresse tilknyttet brukerkonto på pandaanalyse.no og/eller i korrespondanse mellom deg og Panda analyse til å kunne ta kontakt med deg, blant annet for å sende deg relevant informasjon om Panda analyse generelt, fagnettverket Panda+ og/eller modellsystemet Panda.

6 Statistikk: Vi fører statistikk over besøk på pandaanalyse.no via Google Analytics for å kunne videreutvikle nettsiden og/eller videreutvikle våre tjenester.

Grunnlaget for formålene 1 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, utvikle og markedsføre våre tjenester. Grunnlaget for formålene 2, 3 og 4 er å kunne gi deg tilgang til de tjenestene du søker å benytte og å tilby informasjon relevant for din bruk av Panda analyses tjenester. Grunnlaget for formål 6 er at besøksstatistikk er anonymisert og ikke kan brukes til å identifisere deg som person. Dersom du likevel ikke ønsker at din bruk av pandaanalyse.no skal inngå i vår anonymiserte brukerstatistikk kan du melde av denne datainnsamlingen via følgende nettadresse: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Hvem deler vi personopplysningene med?

Daglig leder og styret i Panda analyse har tilgang til personopplysninger du har oppgitt på pandaanalyse.no, herunder brukerkonto og påmeldinger til seminar og aktiviteter i vår regi. Vår IT-leverandør har også tilgang til brukeropplysningene du har oppgitt i din brukerkonto. Ingen har tilgang til passord knyttet til din bruker, da passord krypteres.

Panda analyse kan utlevere brukeropplysninger til offentlige myndigheter etter pålegg og ved mistanke om lovbrudd.

Vi benytter oss av IT-leverandør som befinner seg innenfor EØS, og serverne som både pandaanalyse.no og Pandamodellen ligger på befinner seg også innenfor EØS. Nettsiden pandaanalyse.no er SSL-kryptert for din sikkerhet.

Panda analyse kan dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

VI lagrer opplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for. Under kan du se en oversikt over hvor lenge vi lagrer opplysninger:

Opplysninger om deg: Om du har en brukerkonto på pandaanalyse.no sletter vi opplysningene om deg hvis du sier opp/sletter brukerkontoen din. Du kan melde fra om at du ønsker din brukerprofil slettet via «min profil» og deretter «slett meg».

Deltakelse på seminar/aktiviteter: Panda analyse lagrer deltakerlister (informasjon du har sendt inn i forbindelse med påmelding til seminar/aktiviteter i vår regi) for å kunne sende deg aktuell informasjon om seminaret/aktiviteten du har meldt deg på, fremtidige seminar og aktiviteter tilknyttet Panda analyse, fagnettverket Panda+ og/eller modellsystemet Panda. Deltakerlister lagres så lenge Panda analyse finner det formålstjenlig og relevant.

Kommunikasjon: Kommunikasjon mellom deg og Panda analyse per e-post eller brev slettes som hovedregel ikke, men arkiveres. Panda analyse, som tilbyder av et verktøy brukt i offentlig planlegging, er underlagt arkivloven og arkivforskriften, og følger gjeldende lovgivning for bevaring og kassasjon.

Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss om å:

– Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
– Gi deg en kopi av personopplysninger om deg
– Oppdatere dine personopplysninger
– Slette opplysninger om deg som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare
– Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
– Gi deg opplysningene du har gitt til oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet
– Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss

Hvis du mener vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven eller annen relevant lovgivning har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av personvernerklæringen på pandaanalyse.no.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål vedrørende personvern i Panda analyse, ta kontakt med:

Jomar Sæterøy Maridal
Daglig leder i Panda analyse
dagligleder@pandaanalyse.no / tel. 952 89 842