Nyheter

Ny modul for utviklingsanalyser i Pandamodellen

Panda analyse har sammen med Innovasjon Norge og SINTEF utviklet en ny modul for utviklingsanalyser i Pandamodellen. Modulen er tiltenkt brukt i strategi- og forankringsfasen av regional omstilling, for å kartlegge mulighetsrommet i norske kommuners arbeids- og næringsliv. Utviklingsanalysens primærformål er å gi en indikasjon på mulighetsrommet for arbeidsmarkedsomstilling i en kommune, etter at det…

Les mer Ny modul for utviklingsanalyser i Pandamodellen

Langsiktig utvikling av Pandamodellen i samarbeid med Transportøkonomisk institutt

Panda analyse igangsatte en anbudsprosess i oktober 2020 med mål om å inngå en fireårig avtale for langsiktig utvikling av Pandamodellen. Transportøkonomisk institutt har blitt valgt som leverandør på oppdraget, og Panda analyse ser frem til samarbeidet. Avtalen går over fire år, og omfatter modernisering og videreutvikling av eksisterende modellsystem. Blant målsettingene i utviklingsperioden er…

Les mer Langsiktig utvikling av Pandamodellen i samarbeid med Transportøkonomisk institutt

Ny fylkes- og kommunestruktur på plass i Pandamodellen

Pandamodellen er nå oppdatert med ny (fra 2020) fylkes- og kommunestruktur. I tillegg har vi lastet inn oppdaterte bo- og arbeidsmarkedsregioner, økonomiske regioner og KOSTRA-grupper. Dette muliggjør at oppdatert statistikk fordelt på nye kommuner kan lastes inn i modellen. Dersom du har lagret kjøringer/analyser i modellen med gamle kommuner/fylker vil disse og tilhørende data fortsatt…

Les mer Ny fylkes- og kommunestruktur på plass i Pandamodellen

Vi lanserer Panda+ – et fagnettverk for statistikk og analyse

Panda analyse har fra 2020 fått ansvar for å utvikle et nasjonalt nettverk for fagpersoner som jobber med regional statistikk og analyse. Nettverket heter Panda+, og er til både for de som har statistikk og analysearbeid generelt som hovedarbeidsoppgave, og for de som jobber med mer spesifikke fagfelt som har behov for analyser og data…

Les mer Vi lanserer Panda+ – et fagnettverk for statistikk og analyse

Panda analyse søker daglig leder

Panda analyse skal ansette daglig leder i full stilling. Arbeidsgiveransvaret vil ligge hos en fylkeskommune, og den som ansettes kan selv velge mellom: Viken fylkeskommune (Oslo/Drammen/Sarpsborg), Vestland fylkeskommune (Bergen/Leikanger), Innlandet fylkeskommune (Hamar), Trøndelag fylkeskommune (Trondheim/Steinkjer), Vestfold og Telemark fylkeskommune (Skien), Møre og Romsdal fylkeskommune (Kristiansund). Se stillingsannonsen her; Klikk her for å se stillingsannonsen

Les mer Panda analyse søker daglig leder