2019-tall er lastet inn i Pandamodellen

Tall for 2019 (4. kvartal 2019 eller 1. kvartal 2020) er nå lastet inn i Pandamodellen. Noen få datasett, som Panda analyse avventer leveranse på, gjenstår. Modellen skal likevel kunne gjøre beregninger, og i de tilfellene data for 2019 mangler vil 2018-tall legges til grunn i kjøringer.

Vi beklager ovenfor våre brukere at innlasting av disse datasettene har vært forsinket. Vi har støtt på utfordringer med å tilpasse tall til ny fylkes- og kommunestruktur. Det har også vært nødvendig å endre denne strukturen i selve modellen, slik at statistikk bakover i tid kobles på fylkes- og kommunestrukturen for 2020. Dette skal nå være i orden.

Dersom dere oppdager feil eller rariteter i kjøringer setter vi stor pris på å få tilbakemelding på dette. Du finner vår kontaktinformasjon her