Langsiktig utvikling av Pandamodellen i samarbeid med Transportøkonomisk institutt

Panda analyse igangsatte en anbudsprosess i oktober 2020 med mål om å inngå en fireårig avtale for langsiktig utvikling av Pandamodellen. Transportøkonomisk institutt har blitt valgt som leverandør på oppdraget, og Panda analyse ser frem til samarbeidet.

Avtalen går over fire år, og omfatter modernisering og videreutvikling av eksisterende modellsystem. Blant målsettingene i utviklingsperioden er å senke brukerterskelen for bruk av Pandamodellen, modernisering av modellsystemet og utvikling av nye funksjonaliteter for demografi- og næringsanalyser.

I tillegg til Transportøkonomisk institutt vil også Vista-Analyse og nederlandske EcoMoS bistå i utviklingsarbeidet som underleverandører.

Panda analyse har store ambisjoner for Pandamodellen fremover, og ser frem til å igangsette nye utviklingsprosjekter. Vi ønsker mer enn gjerne innspill om utviklingsbehov fra fagmiljøet omkring modellen, og vil gjennomføre flere medvirkningsprosesser de neste månedene. Mer informasjon om dette vil bli gjort tilgjengelig snarlig.