Priser og betingelser

Kort forklart: Alle fylker og offentlige institusjoner som er selvstendige enheter kan bli medlem i Panda analyse. Alle andre kan etter søknad bli leietakere og leie tilgang til modellsystemet Panda.
Fagnettverket Panda+ er åpent for alle som jobber med statistikk og analyser, og det er gratis å være medlem. Vi oppfordrer særlig de som jobber med analyser på regionalt nivå til å ta del i nettverket.

Offentlige institusjoner

Ved avtaleinngåelse blir selvstendige offentlige institusjoner normalt opptatt som medlemmer i Panda analyse. For fylkeskommuner og andre regionale offentlige institusjoner er den totale årsavgiften for medlemskap avhengig av størrelsen på folkemengden i regionen, og er for tiden en fast avgift på kr 127 273,– (indeksreguleres) + 28 øre per innbygger i fylket/regionen (indeksreguleres ikke).

For øvrige offentlige institusjoner er årsavgiften for medlemskap per 2020 kr 120 280,– per institusjon.

For fylkeskommuner som ikke er medlemmer av Panda analyse kan det inngås avtale om leie av Pandamodellen knyttet til enkeltstående prosjekter. Leieprisen vil i slike tilfeller være avhengig av prosjektets lengde. Avgiften tilsvarer fylkeskommunal årsavgift delt på tolv, ganger antall måneder det gis tilgang til Pandamodellen (minimum tre måneder).

Leie av Pandamodellen

Det er ingen begrensinger i bruk av Pandamodellen, og alle kan søke styret i Panda analyse om å bli leietaker og få tilgang til modellsystemet. Organisasjoner som ikke kan bli medlem, slik som konsulenter og forskningsstiftelser, vil dermed kunne leie tilgang for å benytte seg av modellsystemet. For tilgang gjelder en engangs tilknytningsavgift på kr 15 000,– pluss brukeravgift på kr 5 450,– per bruker per år (priser per 2019). Brukeravgiften indeksreguleres.

Studenter

Studenter kan etter søknad få gratis tilgang til Pandamodellen i forbindelse med studier.

Generelle betingelser

Årsavgiften gir tilgang til data for alle fylker.
Priser er oppgitt ekskl. mva. Avgifter indeksreguleres og det tas forbehold om prisendringer.

Fagnettverket Panda+

Deltakelse i fagnettverket Panda+ er gratis da dette er et eget nettverk adskilt Pandamodellen. En trenger ikke være ansatt i en medlemsorganisasjon for å være med i fagnettverket, og en kan også være medlem i fagnettverket uten å ha/ønske tilgang til Pandamodellen.