Brukerhåndbøker og dokumentasjon

Her finner du ulike brukerveiledere og dokumentasjon for Pandamodellen.

Videoguider

Grunnkurs i Pandamodellen trinn 1 (introduksjon)

Grunnkurs i Pandamodellen trinn 2 (første modellkjøringer)

Grunnkurs i Pandamodellen trinn 3 (demografi)

Grunnkurs i Pandamodellen trinn 4 (næring)

Tekstlig dokumentasjon

Matematisk dokumentasjon av regionaløkonomiske modeller og datatilpasning i Panda

Oversikt over Panda – Innføring i hovedstruktur, datagrunnlag og modellberegninger

Modellanalyse i Panda

Hjelpedokument for modellkjøringer i REGBEF

Brukerveiledning flerregional Panda

Administrasjon av modeller og data i Panda

Matematisk beskrivelse av datatilpasning, prosjektgenerering og beregninger i den regionaløkonomiske modellen REGNA

Relasjonstabell, SN 2007 og Panda-næringsgrupper

Dokumentasjon til Omstillingsmodulen i Panda

Dokumentasjon til Utviklingsanalysen i Panda

Developing decision support systems for regional economic planning in Norway