Brukerhåndbøker og dokumentasjon

Her finner du ulike brukerveiledere og dokumentasjon til modellsystemet Panda.

Oversikt over Panda – Innføring i hovedstruktur, datagrunnlag og modellberegninger

Modellanalyse i Panda

Hjelpedokument for modellkjøringer i REGBEF

Brukerveiledning flerregional Panda

Administrasjon av modeller og data i Panda

Matematisk beskrivelse av datatilpasning, prosjektgenerering og beregninger i den regionaløkonomiske modellen REGNA

Dokumentasjon til omstillingsmodulen i Panda