Publiseringskalender

Oppdatering av statistikk og data i Pandamodellen foregår løpende gjennom året etter hvert som statistikk gjøres tilgjengelig. Nedenfor ser du en oversikt over når ulike datasett forventes å være lastet inn i modellen, med status. Merk at Pandamodellen benytter statistikk per 31.12. i stedet for per 1.1. Dermed tilsvarer år 2020 i Pandamodellen år 2021 hos SSB i de fleste sammenhenger.

Det er verdt å merke seg at kjøringer i modellen fungerer selv om ikke alle datasett som benyttes i kjøringen er oppdaterte. For eksempel, dersom det foretas en kjøring for 2020 der noen av variablene som inngår kun har data for 2019, vil 2019-tall legges til grunn for de variablene som mangler 2020-tall.

Publiseringskalender 2021

Uke 8

 • Befolkning

Uke 12

 • Boligbygging

Uke 14

 • Pendling
 • Fødte
 • Døde

Uke 15

 • Fødselsfrekvenser
 • Døde, framskrevet sannsynlighet

Uke 18

 • Lønnsinntekt
 • Næringsinntekt
 • Renteinntekt
 • Kapitalinntekt
 • Trygd og stønader

Uke 20

 • Boligmasse

Uke 25

 • Flytting

Uke 26

 • Sysselsatte
 • Lønnstakere

Uke 27

 • Spesialdata for offentlig planlegging

Uke 38

 • Boligfrekvenser
 • Folkemengde, husholdningstype