Publiseringskalender

Oppdatering av statistikk og data i Pandamodellen foregår løpende gjennom året etter hvert som statistikk gjøres tilgjengelig. Nedenfor ser du en oversikt over status for innlasting av ulike datasett. Merk at Pandamodellen benytter statistikk per 31.12. i stedet for per 1.1. Dermed tilsvarer år 2022 i Pandamodellen år 2023 hos SSB i de fleste sammenhenger.

Det er verdt å merke seg at kjøringer i modellen fungerer selv om ikke alle datasett som benyttes i kjøringen er oppdaterte. For eksempel, dersom det foretas en kjøring for 2022 der noen av variablene som inngår kun har data for 2021, vil 2021-tall legges til grunn for de variablene som mangler 2022-tall.

Publiseringsstatus 2023

Demografi

100%

Arbeidsmarked

95%

Interaksjon

100%

Boligmarked

0%

Næring

0%

Publisert

 • Befolkning
 • Fødte
 • Døde
 • Sysselsatte etter arbeidssted
 • Lønnstakere etter arbeidssted
 • Sysselsatte etter bosted
 • Lønnstakere etter bosted
 • Flyttematriser
 • Innflytting
 • Utflytting
 • Nettoflytting
 • Befolkning etter utdanningsnivå
 • Befolkning etter landbakgrunn
 • Arbeidsledige
 • Pendling

Venter på publisering

 • Boligbygging
 • Selvstendige etter bosted
 • Selvstendige etter arbeidssted
 • Fødselsfrekvenser
 • Næring, registerdata (lønn, ytelser mv.)
 • Produktivitetsrater