Publiseringskalender

Oppdatering av statistikk og data i Pandamodellen foregår løpende gjennom året etter hvert som statistikk gjøres tilgjengelig. Nedenfor ser du en oversikt over status for innlasting av ulike datasett. Merk at Pandamodellen benytter statistikk per 31.12. i stedet for per 1.1. Dermed tilsvarer år 2023 i Pandamodellen år 2024 hos SSB i de fleste sammenhenger.

Det er verdt å merke seg at kjøringer i modellen fungerer selv om ikke alle datasett som benyttes i kjøringen er oppdaterte. For eksempel, dersom det foretas en kjøring for 2023 der noen av variablene som inngår kun har data for 2022, vil 2022-tall legges til grunn for de variablene som mangler 2023-tall.

Publiseringsstatus 2024

Demografi

90 %

Arbeidsmarked

0 %

Interaksjon

100 %

Boligmarked

0 %

Næring

0 %

Publisert

 • Befolkning
 • Befolkning etter landbakgrunn
 • Fødte
 • Døde
 • Flyttematriser
 • Innflytting
 • Utflytting
 • Nettoflytting
 • Pendling

Venter på publisering

 • Sysselsatte etter arbeidssted
 • Lønnstakere etter arbeidssted
 • Selvstendige etter arbeidssted
 • Sysselsatte etter bosted
 • Lønnstakere etter bosted
 • Selvstendige etter bosted
 • Befolkning etter utdanningsnivå
 • Arbeidsledige
 • Boligbygging
 • Registerdata for næring
 • Produktivitetsrater
 • Fødselsfrekvenser