Publiseringskalender

Oppdatering av statistikk og data i Pandamodellen foregår løpende gjennom året etter hvert som statistikk gjøres tilgjengelig. Nedenfor ser du en oversikt over status for innlasting av ulike datasett. Merk at Pandamodellen benytter statistikk per 31.12. i stedet for per 1.1. Dermed tilsvarer år 2020 i Pandamodellen år 2021 hos SSB i de fleste sammenhenger.

Det er verdt å merke seg at kjøringer i modellen fungerer selv om ikke alle datasett som benyttes i kjøringen er oppdaterte. For eksempel, dersom det foretas en kjøring for 2020 der noen av variablene som inngår kun har data for 2019, vil 2019-tall legges til grunn for de variablene som mangler 2020-tall.

Publiseringskalender 2021

Befolkning
Boligbygging
Pendling
Fødte
Døde
Fødselsfrekvenser
Døde, framskrevet sannsynlighet
Lønnsinntekter
Næringsinntekter
Renteinntekter
Kapitalinntekter
Trygd og stønader
Boligmasse
Flytting
Sysselsatte (forsinket grunnet økt anonymisering av datamaterialet)
Lønnstakere (forsinket grunnet økt anonymisering av datamaterialet)
Spesialdata for offentlig planlegging
Boligfrekvenser
Husholdningstyper