Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du vil vite mer om Panda analyse, eller har spørsmål.
Generelle henvendelser kan rettes til post@pandaanalyse.no.

Jomar Sæterøy Maridal

Daglig leder
Tel. 952 89 842
dagligleder@pandaanalyse.no

Styret

Styret til Panda analyse består av representanter fra fylkeskommunene og Kommunal- og distriktsdepartementet, som sammen eier Panda analyse. Generelle henvendelser til styret kan rettes til styret@pandaanalyse.no.

Inneværende styre:

Jon Olav Sliper

Styreleder
Trøndelag
Tel. 454 27 174
jonsl@trondelagfylke.no

Kjersti Norgård Aase

Nestleder
Telemark
kjersti.aase@telemarkfylke.no

Inger Stensgaard Sørensen

Styremedlem
Innlandet
ingste@innlandetfylke.no

Oddmund Frøystein

Styremedlem
Agder
oddmund.froystein@agderfk.no

Jan Hiroshi Lintvedt

Styremedlem
Akershus
janli@afk.no

Nikolai Park Foss

1. varamedlem
Vestland
nikolai.foss@vlfk.no

Hanne Mari Myrvik

2. varamedlem
Nordland
hanmyr@nfk.no

André Hansen

3. varamedlem
Akershus
andrha@afk.no

Post- og fakturamottak

Vi foretrekker E-faktura.
Organisasjonsnummer: 984 041 225.

Postmottak
Panda analyse c/o Devolds Regnskapskontor AS
Tverrgaten 10
5017 Bergen

Besøksadresse
Panda analyse c/o Møre og Romsdal fylkeskommune
Fosnagata 13
6509 Kristiansund N