Databank

Her finner du statistikker og ulike data (ut over de som benyttes i Pandamodellen) som Panda analyse har utformet eller spesialbestilt. Disse kan fritt benyttes til analyseformål, men angi gjerne SSB/Panda analyse som kilde.

Demografi

omfatter elever i videregående opplæring etter innvandringskategori og botid i Norge, med ulike kryssinger. Bruk filtreringsmenyen under for å velge hvilke(t) datasett du ønsker å laste ned (det er mulig å velge flere filtre). Datasett som stemmer overens med dine preferanser vises under filtreringsmenyen, med tilhørende variabel- og kodeforklaring.

Tidsserie
Skoleår 2019/2020
Startkull 2013
Summering
Antall elever
Andel elever

Antall elever i videregående opplæring 2019/2020, etter innvandringskategori og botid i Norge, regionalt nivå samt hele landet samlet

Datasettet viser antall elever som er under videregående opplæring skoleåret 2019/2020 etter fylke fordelt på innvandringskategori og botid i Norge. Datasettet forstås på følgende måte:

Variabler

VariabelnavnVariabelbeskrivelseVerdier
Fylke_2020Fylkesnavn etter fylkesinndeling per 202000 = Hele landet
03 = Oslo
11 = Rogaland
15 = Møre og Romsdal
18 = Nordland
30 = Viken
34 = Innlandet
38 = Vestfold og Telemark
42 = Agder
46 = Vestland
50 = Trøndelag
54 = Troms og Finnmark
25 = Utlandet
99 = Uoppgitt
KJOENN, KJOENN_TKjønn0 = Begge kjønn
1 = Menn
2 = Kvinner

Koder

KodeForklaring
ant_elev1Antall elever, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 0-4 år
ant_elev2Antall elever, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.) med botid 0-4 år
ant_elev3Antall elever, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 5-9 år
ant_elev4Antall elever, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.) med botid 5-9 år
ant_elev5Antall elever, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 10 år eller mer
ant_elev6Antall elever, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.)  med botid 10 år eller mer
ant_elev7Antall elever, norskfødte med innvandrerforeldre
ant_elev8Antall elever, øvrige befolkning

Andel elever i videregående opplæring 2019/2020, etter innvandringskategori og botid i Norge, regionalt nivå samt hele landet samlet

Datasettet viser andel elever som er under videregående opplæring skoleåret 2019/2020 etter fylke fordelt på innvandringskategori og botid i Norge. Datasettet forstås på følgende måte:

Variabler

VariabelnavnVariabelbeskrivelseVerdier
Fylke_2020Fylkesnavn etter fylkesinndeling per 202000 = Hele landet
03 = Oslo
11 = Rogaland
15 = Møre og Romsdal
18 = Nordland
30 = Viken
34 = Innlandet
38 = Vestfold og Telemark
42 = Agder
46 = Vestland
50 = Trøndelag
54 = Troms og Finnmark
25 = Utlandet
99 = Uoppgitt
KJOENN, KJOENN_TKjønn0 = Begge kjønn
1 = Menn
2 = Kvinner

Koder

 KodeForklaring 
and1Andel elever, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 0-4 år
and2Andel elever, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.) med botid 0-4 år
and3Andel elever, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 5-9 år
and4Andel elever, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.) med botid 5-9 år
and5Andel elever, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 10 år eller mer
and6Andel elever, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.)  med botid 10 år eller mer
and7Andel elever, norskfødte med innvandrerforeldre
and8Andel elever, øvrige befolkning

Antall elever i startkull 2013 videregående opplæring, som har fullført i løpet av 5/6 år etter skolestart, etter innvandringskategori og botid i Norge, bofylke 2020

Datasettet viser antall elever som startet videregående opplæring i 2013, og som har fullført opplæringen innen 5/6 år etter skolestart. Dette, fordelt på innvandringskategori og botid i Norge samt bofylke per 2020. Datasettet forstås på følgende måte:

Variabler

VariabelnavnVariabelbeskrivelseVerdier
bofylke_2020Bosatt i fylke (per 2020)00 = Hele landet
03 = Oslo
11 = Rogaland
15 = Møre og Romsdal
18 = Nordland
30 = Viken
34 = Innlandet
38 = Vestfold og Telemark
42 = Agder
46 = Vestland
50 = Trøndelag
54 = Troms og Finnmark
25 = Utlandet
99 = Uoppgitt
KJOENN, KJOENN_TKjønn0 = Begge kjønn
1 = Menn
2 = Kvinner

Koder

 Kode Forklaring
ant_fullf1Antall fullførte, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 0-9 år
ant_fullf2Antall fullførte, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.) med botid 0-9 år
ant_fullf3Antall fullførte, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 10 år eller mer
ant_fullf4Antall fullførte, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.) med botid 10 år eller mer
ant_fullf5Antall fullførte, norskfødte med innvandrerforeldre
ant_fullf6Antall fullførte, øvrig befolkning

Andel elever i startkull 2013 videregående opplæring, som har fullført i løpet av 5/6 år etter skolestart, etter innvandringskategori og botid i Norge, bofylke 2020

Datasettet viser andel elever som startet videregående opplæring i 2013, og som har fullført opplæringen innen 5/6 år etter skolestart. Dette, fordelt på innvandringskategori og botid i Norge samt bofylke per 2020. Datasettet forstås på følgende måte:

Variabler

VariabelnavnVariabelbeskrivelseVerdier
bofylke_2020Bosatt i fylke (per 2020)00 = Hele landet
03 = Oslo
11 = Rogaland
15 = Møre og Romsdal
18 = Nordland
30 = Viken
34 = Innlandet
38 = Vestfold og Telemark
42 = Agder
46 = Vestland
50 = Trøndelag
54 = Troms og Finnmark
25 = Utlandet
99 = Uoppgitt
KJOENN, KJOENN_TKjønn0 = Begge kjønn
1 = Menn
2 = Kvinner

Koder

 Kode Forklaring
and1Andel fullførte, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 0-9 år
and2Andel fullførte, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.) med botid 0-9 år
and3Andel fullførte, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 10 år eller mer
and4Andel fullførte, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.) med botid 10 år eller mer
and5Andel fullførte, norskfødte med innvandrerforeldre
and6Andel fullførte, øvrig befolkning

Antall elever i startkull 2013 videregående opplæring, som har fullført i løpet av 5/6 år etter skolestart, etter innvandringskategori og botid i Norge, skolefylke 2020

Datasettet viser antall elever som startet videregående opplæring i 2013, og som har fullført opplæringen innen 5/6 år etter skolestart. Dette, fordelt på innvandringskategori og botid i Norge samt skolefylke per 2020. Datasettet forstås på følgende måte:

Variabler

VariabelnavnVariabelbeskrivelseVerdier
skolefylke_2020Skolens beliggenhet (fylker per 2020)00 = Hele landet
03 = Oslo
11 = Rogaland
15 = Møre og Romsdal
18 = Nordland
30 = Viken
34 = Innlandet
38 = Vestfold og Telemark
42 = Agder
46 = Vestland
50 = Trøndelag
54 = Troms og Finnmark
25 = Utlandet
99 = Uoppgitt
KJOENN, KJOENN_TKjønn0 = Begge kjønn
1 = Menn
2 = Kvinner

Koder

 Kode Forklaring
ant_fullf1Antall fullførte, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 0-9 år
ant_fullf2Antall fullførte, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.) med botid 0-9 år
ant_fullf3Antall fullførte, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 10 år eller mer
ant_fullf4Antall fullførte, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.) med botid 10 år eller mer
ant_fullf5Antall fullførte, norskfødte med innvandrerforeldre
ant_fullf6Antall fullførte, øvrig befolkning

Andel elever i startkull 2013 videregående opplæring, som har fullført i løpet av 5/6 år etter skolestart, etter innvandringskategori og botid i Norge, skolefylke 2020

Datasettet viser andel elever som startet videregående opplæring i 2013, og som har fullført opplæringen innen 5/6 år etter skolestart. Dette, fordelt på innvandringskategori og botid i Norge samt skolefylke per 2020. Datasettet forstås på følgende måte:

Variabler

VariabelnavnVariabelbeskrivelseVerdier
skolefylke_2020Skolens beliggenhet (fylker per 2020)00 = Hele landet
03 = Oslo
11 = Rogaland
15 = Møre og Romsdal
18 = Nordland
30 = Viken
34 = Innlandet
38 = Vestfold og Telemark
42 = Agder
46 = Vestland
50 = Trøndelag
54 = Troms og Finnmark
25 = Utlandet
99 = Uoppgitt
KJOENN, KJOENN_TKjønn0 = Begge kjønn
1 = Menn
2 = Kvinner

Koder

 KodeForklaring 
and1Andel fullførte, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 0-9 år
and2Andel fullførte, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.) med botid 0-9 år
and3Andel fullførte, innvandrere (EU, EØS, Etc.) med botid 10 år eller mer
and4Andel fullførte, innvandrere (Øst-Europa, Afrika, Asia, Etc.) med botid 10 år eller mer
and5Andel fullførte, norskfødte med innvandrerforeldre
and6Andel fullførte, øvrig befolkning

Næring

Om datasettet

Datasettet viser lønnstakere etter yrke (4-siffernivå) fordelt på fylker for 2019. Det inneholder to tabeller: en for lønnstakere etter bosted, og en for lønnstakere etter arbeidssted.

Tallforklaring
Verdiene 1 og 2 i er i datasettet avrundet til hhv. 0 og 3 av anonymiseringshensyn. Verdier under 3 er deretter fjernet.
Tallene kan pivoteres.
Totalkategori (15–74 år) er ikke eksplisitt kodet, men utgjør summen når en ikke fordeler på aldersgrupper.

Eksempler på analyser
Power BI-dashboard (Trøndelag fylkeskommune)

Datafelt

FeltnavnEks FormatUtfall
fylke_arb03 OsloFylker per 2020, Sokkelen og Svalbard og Jan Mayen
ARB_HOVEDARBEID1Alle =1
ARB_ARBMARK_STATUS11 = Lønnstaker, 2= Selvstendig næringsdrivende
alder_grov15-24 år15-24, 25-54, 55-66, 67-74
yrke_1_siff0 Militære yrkerHierarki: Styrk https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/7 «Restgruppe X9» i datasett tilsvarer «00 Uoppgitt/ yrker som ikke kan identifiseres» i Styrk-
yrke_2_siff01 Offiserer fra fenrik og høyere grad
yrke_3_siff011 Offiserer fra fenrik og høyere grad
yrke_4_siff0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad
Aar20152015-2019
Teller847Verdi