Databank

Her finner du statistikk og datasett (ut over de som benyttes i Pandamodellen) som Panda analyse har spesialbestilt. Disse kan fritt benyttes til analyseformål, men angi gjerne SSB/Panda analyse som kilde.

Næring

Om datasettet

Datasettet viser lønnstakere etter yrke (4-siffernivå) fordelt på fylker for 2019. Det inneholder to tabeller: en for lønnstakere etter bosted, og en for lønnstakere etter arbeidssted.

Tallforklaring
Verdiene 1 og 2 i er i datasettet avrundet til hhv. 0 og 3 av anonymiseringshensyn. Verdier under 3 er deretter fjernet.
Tallene kan pivoteres.
Totalkategori (15–74 år) er ikke eksplisitt kodet, men utgjør summen når en ikke fordeler på aldersgrupper.

Eksempler på analyser
Power BI-dashboard (Trøndelag fylkeskommune)

Datafelt

FeltnavnEks FormatUtfall
fylke_arb03 OsloFylker per 2020, Sokkelen og Svalbard og Jan Mayen
ARB_HOVEDARBEID1Alle =1
ARB_ARBMARK_STATUS11 = Lønnstaker, 2= Selvstendig næringsdrivende
alder_grov15-24 år15-24, 25-54, 55-66, 67-74
yrke_1_siff0 Militære yrkerHierarki: Styrk https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/7 «Restgruppe X9» i datasett tilsvarer «00 Uoppgitt/ yrker som ikke kan identifiseres» i Styrk-
yrke_2_siff01 Offiserer fra fenrik og høyere grad
yrke_3_siff011 Offiserer fra fenrik og høyere grad
yrke_4_siff0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad
Aar20152015-2019
Teller847Verdi