Databank

Her finner du ulike statistikker, data og publikasjoner som Panda analyse har utformet eller spesialbestilt. Disse kan fritt benyttes til analyseformål, så lenge du angir SSB/Panda analyse som kilde.

Datasett demografi


Datasett næring

Datasettet viser lønnstakere etter yrke (STYRK-fordeling) på 4-siffernivå for alle fylker. Det er to tabeller for hvert år; en for lønnstakere etter bosted, og en etter arbeidssted.

Verdiene 1 og 2 er i datasettet avrundet til hhv. 0 og 3 av anonymiseringshensyn. Verdier under 3 er deretter fjernet.
Se forklaringsark for tolking av tabellene, samt STYRK-hierarki (standard for yrkesklassifisering) for innpassing av koder for yrkesgrupper.

Forklaringsark
STYRK-hierarki (kilde: SSB)

2021 Lønnstakere etter yrke, arbeidssted (4-siffer)
2021 Lønnstakere etter yrke, bosted (4-siffer)
2015-2020 Lønnstakere etter yrke, arbeidssted (1-4 siffer)
2015-2020 Lønnstakere etter yrke, bosted (1-4 siffer)


Publikasjoner

PandaFakta sommer 2023
Ny PandaFakta er klar for sommeren 2023! Denne gang ser vi blant annet nærmere på hvor mye bolig ei vanlig husholdningsinntekt strekker til i ulike steder i landet, og hvordan graden av lavinntekt i Norge har endret seg rent geografisk i de siste årene.

Last ned →


PandaFakta vinter 2023
Vinterens utgave av PandaFakta står i demografiens tegn. Vi ser blant annet nærmere på fylkenes nettoflytting med andre regioner, og hvor folk velger å bosette seg i ulike livsepoker.

Last ned →


Regionale kompetanseindikatorer
Panda analyse har vært med i utformingen av et kunnskapsgrunnlag for regional kompetansepolitikk. Resultatet er en rapport som inneholder et felles og omforent indikatorsett, som alle fylkene skal benytte for å analysere egne kompetansebehov. I rapporten finner du en omfattende og fersk analyse av kompetansebehov regionalt i hele Norge.

Les rapporten →


PandaFakta sommer 2022
I premiereutgaven av PandaFakta ser vi nærmere på hvordan koronapandemien har endret flyttemønstrene med de største byene i Landet. I tillegg ser vi nærmere på pendlingsdata og næringsstrukturer.

Last ned →