Rapporter og analyser

Her har vi samlet rapporter og analyser som tar i bruk Pandamodellen, til inspirasjon for videre analyser. Ønsker du å dele rapporter og analyser du har gjort med oss slik at vi kan publisere dem i rapport- og analysebanken? Send en e-post til post@pandaanalyse.no.

Type innhold
Rapporter
Kunnskapsgrunnlag
Tema
Demografi
Næring
Folkehelse
Omstilling
Ringvirkninger
Bærekraft
Kompetanse

Utviklingsanalyse, Namsskogan kommune
2021, Trøndelag fylkeskommune
Les analysen →

Kunnskapsgrunnlag til omstillingsplan 2021-2026 for nyskaping og vekst i arbeids- og næringsliv i Nord-Aurdal kommune
2020, Innlandet fylkeskommune
Les planen →

Vi i Viken – et kunnskapsgrunnlag for bærekraftig utvikling
2020, Viken fylkeskommune
Les kunnskapsgrunnlaget →

Samfunnsmessig konsekvensanalyse, konsekvenser av flytting av Norsk Kylling fra Midtre Gauldal kommune
2020, Trøndelag fylkeskommune
Les analysen →

Skatt fra studenter i Oslo
2020, OsloMet
Les rapporten →

Kunnskapsgrunnlag for Innherredsbyen
2020, Trøndelag fylkeskommune
Les kunnskapsgrunnlaget →

Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge
2020, NIBIO
Les rapporten →

Sårbarhets- og utviklingsanalyse for Namsskogan kommune
2020, Trøndelag fylkeskommune
Les analysen →

Regional kompetansestrategi for Nordland: Datagrunnlag og diskusjoner
2020, Nordlandsforskning
Les rapporten →

Ringvirkninger fra petroleumsaktiviteten – nærmere om regionale virkninger i noen bransjer
2020, Universitetet i Tromsø (masteroppgave)
Les oppgaven →

Sårbarhets- og utviklingsanalyse for Osen kommune
2020, Trøndelag fylkeskommune
Les analysen →

Samfunnsutvikling i Ringsaker
2019, OsloMet
Les rapporten →

Revisjon av Regionplan Jæren, regionens konkurransekraft
2019, Asplan Viak
Les rapporten →

Kunnskapsgrunnlag for sårbarhetsvurdering av Røyrvik kommune
2019, Trøndelag fylkeskommune
Les kunnskapsgrunnlaget →

Samfunnsmessig konsekvensanalyse, mulig nedlegging av Kråkøy slakteri i Roan
2018, Trøndelag fylkeskommune
Les analysen →

Regionalt utviklingsprosjekt: Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i regionale arbeidsmarkeder
2018, Hordaland fylkeskommune
Les analysen →

Regionalt kunnskapsgrunnlag for Sunnhordaland
2018, Hordaland fylkeskommune
Les kunnskapsgrunnlaget →

Situasjons- og konsekvensanalyse ved nedleggelse av Andøya flystasjon
2017, Nordland fylkeskommune
Les analysen →

Lokaliseringsalternativer Helgelandssykehuset
2015, Asplan Viak
Les rapporten →