Rapporter og analyser

Ønsker du å dele rapporter og analyser du har gjort med oss slik at vi kan publisere dem i rapport- og analysebanken? Send en e-post til post@pandaanalyse.no.

Tema
Alle
Arbeidsliv
Befolkning
Boligbehov
FN17
Klima
Ukategorisert
Rapportår
Alle
Har ikke årstall
2020
2019
2016
2015
2014
2013
Fylke/region
Alle
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Oppland
Rogaland
Sogn og fjordane
Sør-trøndelag
Tidligere årganger
Troms
Vest-agder
Vestfold
Viken
Østfold
Klimadashboard for alle kommuner i Norge
Publisert 28. januar 2020
Vi i Viken – et kunnskapsgrunnlag for bærekraftig utvikling
Publisert 1. desember 2019
Framflyt 2017-2041 (beta 1.0) – prognoseverktøy for flytting
Publisert 19. mai 2017
Arbeidsliv i Buskerud
Publisert 8. mai 2017
Fylkesprognoser, Rogaland 2013
Publisert 6. februar 2017
Arbeidsliv Vest-Agder
Publisert 6. februar 2017
Boligbehov Vest-Agder
Publisert 6. februar 2017
Befolkning Vest-Agder
Publisert 6. februar 2017
Arbeidsliv Aust-Agder
Publisert 6. februar 2017
Boligbehov Aust-Agder
Publisert 6. februar 2017
Befolkning Aust-Agder
Publisert 6. februar 2017
Boligbehov i Buskerud
Publisert 6. februar 2017
Befolkning i Buskerud
Publisert 6. februar 2017
Arbeidsliv i Buskerud
Publisert 6. februar 2017
Vestfold fylke – Befolkning
Publisert 6. februar 2017
Vestfold fylke – Boligbehov
Publisert 6. februar 2017
Vestfold fylke – Arbeidsliv
Publisert 6. februar 2017
Arbeidsliv Oppland
Publisert 6. februar 2017
Boligbehov Oppland
Publisert 6. februar 2017
Befolkning Oppland
Publisert 6. februar 2017
Boligbehov i Hedmark
Publisert 6. februar 2017
Befolkningsutvikling i Hedmark
Publisert 6. februar 2017
Arbeidsliv Hedmark
Publisert 6. februar 2017
Befolkning i Akershus
Publisert 6. februar 2017
Arbeidsliv i Akershus
Publisert 6. februar 2017
Sogn og Fjordane Befolkning
Publisert 6. februar 2017
Sogn og Fjordane boligbehov
Publisert 6. februar 2017
Sogn og Fjordane Arbeidsliv
Publisert 6. februar 2017
Pandagruppen lanserer egne fylkesprognoser
Publisert 6. februar 2017
Befolkning i Østfold -Tidligere årganger
Publisert 6. februar 2017
Boligbehov Østfold -Tidligere årganger
Publisert 6. februar 2017
Arbeidsliv i Østfold -Tidligere årganger
Publisert 6. februar 2017
AUD-rapport nr 3.2-2015 Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035 Bustadbehov
Publisert 6. februar 2017
AUD-rapport nr 3.1-2015 Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035 Befolkning
Publisert 6. februar 2017
AUD-rapport nr 3-2014 – Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv
Publisert 6. februar 2017
AUD-rapport nr 2-2014 – Fylkesprognosar Hordaland: Bustadbehov
Publisert 6. februar 2017
AUD-rapport nr 4-2014 – Fylkesprognosar Hordaland: Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og regionane
Publisert 6. februar 2017
AUD-rapport nr 1-2014 – Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning
Publisert 6. februar 2017
Befolkningsframskrivninger 2012-2100
Publisert 6. februar 2017
Folketalsauke pressar bustadbehovet
Publisert 6. februar 2017
Ny statistikk og nye prognoser gir viktig innsikt i Vestfold-samfunnet
Publisert 6. februar 2017
657 000 hordalendingar i 2030 – behov for 71 000 fleire bustader
Publisert 6. februar 2017
Befolkningsutvikling for Troms fylke
Publisert 6. februar 2017
Boligbehov i Troms
Publisert 6. februar 2017
Arbeidsliv i Troms
Publisert 6. februar 2017
Nordland: Befolkningsstatistikk og -framskrivinger 2000 – 2030
Publisert 6. februar 2017
Nordland: Boligstatistikk og boligbehov 2000 – 2030
Publisert 6. februar 2017
Nordland – Arbeidslivsstatistikk og -framskrivinger 2000 – 2030
Publisert 6. februar 2017
Sør-Trøndelag fylke
Publisert 6. februar 2017
Fylkesprognose Sør-Trøndelag -boligbehov
Publisert 6. februar 2017
Fylkesprognose Sør-Trøndelag
Publisert 6. februar 2017
Møre og Romsdal
Publisert 6. februar 2017
Møre og Romsdal
Publisert 6. februar 2017
Møre og Romsdal
Publisert 6. februar 2017
Hordaland: Arbeidsliv 2012-2030
Publisert 6. februar 2017
Hordaland: Bustadbehov 2012-2030
Publisert 6. februar 2017
Hordaland: Befolkning 2012-2030
Publisert 6. februar 2017
Rogaland
Publisert 6. februar 2017
Buskerud Befolkning
Publisert 6. februar 2017
buskerud boligbehov
Publisert 6. februar 2017
Boligbehov i Akershus
Publisert 6. februar 2017
Østfold Arbeidsliv
Publisert 6. februar 2017
Østfold boligbehov
Publisert 6. februar 2017
Østfold befolkning
Publisert 6. februar 2017
Olje- og gassklynga i Hordaland: Produksjon og ringverknader
Publisert 6. februar 2017
Olje- og gassklynga i Hordaland: Produksjon og ringverknader
Publisert 6. februar 2017
Balanse i tilbod og etterspørsel etter arbeidskraft
Publisert 6. februar 2017