Ny fylkes- og kommunestruktur på plass i Pandamodellen

Pandamodellen er nå oppdatert med ny (fra 2020) fylkes- og kommunestruktur. I tillegg har vi lastet inn oppdaterte bo- og arbeidsmarkedsregioner, økonomiske regioner og KOSTRA-grupper. Dette muliggjør at oppdatert statistikk fordelt på nye kommuner kan lastes inn i modellen.

Dersom du har lagret kjøringer/analyser i modellen med gamle kommuner/fylker vil disse og tilhørende data fortsatt være tilgjengelig for deg, men alle nye kjøringer/analyser i modellen vil være med ny fylkes- og kommunestruktur.