Pandamodellen har flyttet til sky

Fra uke 21 2020 er Pandamodellen skybasert og har fått ny adresse: https://panda2.sintef.no/panda/main/login.jspx

Backup ble startet 11. mai – og arbeid gjort etter denne datoen er ikke flyttet over til ny løsning. Den gamle Pandamodellen (https://panda.sintef.no/panda/main/login.jspx) vil være tilgjengelig til og med 26. mai 2020.