Utfasing av Søderberg

Samfunnskonsekvenser av utfasing av Søderberg smelteverkene på Høyanger, Årdal og Karmøy.