Stord kommune – befolkningsframskrivingar og næringsstruktur

Hordaland fylkeskommune har i mange år utført enkle, årlege folketalsframskrivingar for Stord kommune, til bruk i kommuneplan/ økonomiplan.

Kommunen gjer sjølv ein viktig del av arbeidet; dei vurderer kva årleg nettoflytting dei reknar som sannsynleg i framskrivingsperioden.

Dette talet vert så lagt inn i PANDA, og framskrivinga vert gjort ved hjelp av målstyring på nettoflytting.

Ei enkel framskriving, men fordelen er at den er lett å forstå, forklare og oppdatere.

Som oftast blir det lagt inn litt tilleggsinformsjon om næringsstruktur m.v.

2005- utgåva vedlagt.