Hordaland i tal

Til den halvårlige statistikkpublikasjonen «Hordaland i tal» (tidl Fylkesstatistikk Hordaland), og andre formål, har det vist seg meget praktisk å bruke statistikk fra PANDA til å lage oversikter over næringsstrukturen i kommunene. – Altså hvordan sysselsettingen fordeler seg mellom næringene, og evt lage oversikter/ kart over hvilken næringsgruppe som er størst i hver kommune.

Den samme informasjonen finnes forsåvidt i SSB Statistikkbanken, men det er mye lettere å ta ut og gruppere næringene i PANDA. I PANDA er det dessuten gjort en fordeling mellom kommunal og statlig tjenesteyting, som ellers hadde kostet litt arbeid å gjøre med tall fra Statistikkbanken.

Næringsstrukturtabell for kommunene i Hordaland vedlagt. Se ellers Hordaland i tal når den kommer ut midt i oktober.