PANDA og «Regionenens tilstand»

Rapporten «Regionenes tilstand – 50 indikatorer for vekstkraftige regioner», av Tor Selstad m.fl. og utgitt av Østlandsforskning/ KRD, er delvis basert på tall fra PANDA.

Det er veldig bra at PANDA nå har inndelinger i bo- og arbeidsmarkedsregioner og økonomiske regioner (ABS-) som standard. Det gjør det lett å jobbe videre med tallene i «Regionenes tilstand». I Hordaland fylkeskommune sin rapport » Næringsklynger på Vestlandet» er det gjort m.h.p. noe av det Selstad tar opp.