Beregning av fruktbarhetsrater («samlet fruktbarhetstall») på kommunenivå