Samfunnsregnskap Nord-Trøndelag E-verk

En analyse av direkte og indirekte sysselsettingsvirkninger i regionen av aktivitet til Nord-Trøndelag E-verk (NTE).

En slik analyse har vært gjennomført hvert år siden 2003 og skal også utføres for 2008. En oppsummering av resultatene har vært publisert i NTEs årsmeldinger (se www.nte.no).