Samfunnsvirkninger ved utbygging Levanger Havn

En analyse av samfunnsvirkninger ved omregulering til bolig- og næringsformål ved Levanger Havn.