Konsekvenser for BMS-regionen og Bardu, Målselv og Sørreisa kommuner av Forsvarets omorganisering

Rapporten beskriver sysselsettingseffekter og økonomiske virkninger av Forsvarets omstillinger i 5 kommuner i Troms (Bardu, Målselv, Sørreisa, Lenvik og Balsfjord). I tillegg er også befolkningskonsekvenser beregnet. Forsvarets totale betydning for regionen er også beregnet. Analysene er utført ved hjel av PANDA, og en har beregnet konsekvenser for utviklingen fram til 2010.