Balanse i tilbod og etterspørsel etter arbeidskraft

Excelbasert panel for å hente ut data om framtidig arbeidsmarknad i Hordaland. Førebels testversjon basert på standard køyring i PANDA. Framskriving for alle økonomiske regionar i landet, basert på sysselsettingsdata frå 2008 til 2015.

Dokumentasjon kan lastast ned frå nettstadsadressen under. Excelarket kan lastast ned frå dokument under.

Ved spørsmål, ta kontakt med forfattar på tlf 413 22 734.