DU ER HER: Forside > Eksempler > Ringvirkningsanalyse av reiselivet i Hordaland

Ringvirkningsanalyse av reiselivet i Hordaland

Oppgradsgiver: Hordaland fylkeskommune
Utført av: Hordaland fylkeskommune
Forfatter(e): Kathrin Jakobsen, Stian Skår Ludvigsen
Beskrivelse:

Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) har på oppdrag frå Næringsseksjonen i Regionalavdelinga gjennomført ein analyse av dei økonomiske verknadene av reiselivet i Hordaland. Analysen vil inngå som ein del av grunnlagsdokumentasjon for Hordaland fylkeskommune si satsing på reiseliv og oppfølging av reiselivsstrategien.Målet med analysen har vore å synleggjere kva verknader reiselivet har på produksjon, verdiskaping og sysselsetting i Hordaland, både i dei tradisjonelle reiselivsnæringane og andre næringar.

Fullført: 24.04.2012
I prosjektet er disse statistikk/modell-modulene benyttet: Modell, næringsmodell (REGNA)
Nettstedsadresse:
Dokument: