Digital seminarserie i samarbeid med Kompas Forum

På grunn av Korona måtte vi avlyse vårt seminar i Bodø. Vi inviterer derfor til digital seminarserie 8.-16.juni og håper flest mulig finner programmet interessant. 8.-12.juni blir det webinar kl.09:30-11:00 hver dag, med ettersnakk på teams fra klokken 12. 15. og 16. juni får ansatte i kommunene mulighet til å bli kjent med prognosesystemet Kompas gjennom gratis kurs og informasjon om verktøyet.

Se program som pdf (link)

Påmelding til webinarserien 8.-12. juni finner du her; https://event.webinarjam.com/register/1/096m9u8 . Det vil komme invitasjon til ettersnakk via teams på epost når webinarene nærmer seg.

Påmelding til kurs i kompas finner du her:https://app.livestorm.co/cowi-as

Har du problemer med påloggingen til webinarserien kan du kontakte Jomar Sæterøy Maridal (jomma@trondelagfylke.no). For kurs i Kompas, kontakt Jon Erik Lindberg  (jeli@cowi.no). Spørsmål kan også rettes til Panda analyse på post@pandaanalyse.no

 

Bærekraftige kommuner og regioner i et nytt tiår – Bodø 10.-12.juni 2020 – UTSETTES til 2021

Seminaret i Bodø utsettes til 2021

Vi ser oss dessverre nødt til å utsette det planlagte seminar i Bodø til juni 2021.

Vi jobber nå for å få til webinarer med utvalgte deler av programmet – og også nye relevante sesjoner. Webinarene vil foregå i uke 24 (8-12.juni 2020) så merk dette av datoene i kalenderen. Webinarene vil i som hovedregel være åpne for alle i Panda analyse og Kompas-Forum.

Mer informasjon om det digitale programmet i uke 24 kommer!

Er du nysgjerrig på hva vi hadde planlagt for det opprinnelige seminaret?

Klikk for å se opprinnelig program

Årsmøte i Panda analyse 2020

Innkalling ordinært årsmøte Panda analyse 2020

Dagsorden

Sak Sakspapirer
1/20: Konstituering Sak_1_20_konstituering
2/20 Årsmelding 2019 Sak_2_20_årsmelding
3/20 Årsregnskap 2019 Sak_3_20_Årsregnskap2019  Sak_3_20_revisjonsberetning Sak_3_20_Vedlegg_Spesifisert regnskap
4/20 Årsprogram 2020 Sak_4_20_Årsprogram
5/20 Medlemsavgift Sak_5_20_Medlemsavgift
6/20 Budsjett 2020 Sak_6_20_budsjett
7/20 Daglig ledelse av Panda analyse frem til daglig leder er på plass Sak_7_20_Daglig ledelse av foreningen frem til daglig leder er på plass
8/20 Valg av styreleder, styremedlemmer, valgkomite og revisor Sak_8_20_Valg

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinært årsmøte

Dagsorden

A: Konstituering

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to personer som signere protokoll

B: Saker til behandling:

  • Sak 1: Opprettelse av stilling som daglig leder i 100%
  • Sak 2: Reserveløsning hvis man ikke får landet en avtale om daglig ledelse av Panda analyse
  • Sak 3: Midlertidig løsning frem til daglig leder er på plass
  • Sak 4: Habilitet og utvidelse av styret i forbindelse med ansettelse av daglig leder.

Sakspapirer

Innkalling

Saksfremstilling_med_styrets_innstilling

Justert budsjett 2020

Stillingsbeskrivelse

Regional statistikk og analyse møter fremtiden: Kick off 2020 – Nettverkssamling og brukerseminar i Panda analyse

Presentasjoner (klikkbare lenker)

Nettverkssamlingen

Organisering av statistikk og analyse i fylkeskommunene 2020

Sesjon A: Praktisk bruk av formler i Excel v/ Torbjørn Digernes Jacobsen

Excelkurs oppgave 1 – Bearbeiding av nedlasting av tabell fra SSB – kursversjon

Excelkurs oppgave 2 – Elevframskrivinger – kursversjon

Sesjon B: Power BI v/ Morten Helbæk

Eksempel-filer (.xls, .txt., .pbix)

Sesjon C: GIS for «ikke GISere» v/ Jon Olav Sliper

Eksempelfiler kan fås ved å kontakte kursholder

Gaveregn/best practice fra fylkeskommunene

Gaveregn – Akershus (autoplay)

Gave fra HFK – Symboler

Sikkerhetsinnstillingene tillater ikke opplastning av presentasjonen fra Østfold FK (.ppsx), men denne kan fås ved å kontakte post@pandananalyse.no.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet – forventinger og felles nytte v/ Anne-Merete Halpern og Mari Olea Lien

Folkehelse v/ Jørgen Meisfjord (FHI)

Partnerskapet Østfoldhelsa og folkehelseanalyser v/ Hege Arnesen (Østfoldhelsa)

GIS-nettverket v/ Frode Brataas

 

Panda-seminaret

Eksempler på bruk av Panda: befolkningsfremskrivninger i Vestland v/ Lasse K. A. Hansen

Eksempler på bruk av Panda: omstilling på Andøya v/ Erlend Nikolaisen

Kurs A: Grunnkurs (nybegynner)

Kurs B: Demografi (viderekommende)

Kurs C: Næring (viderekommende)

Kurs D: Flerregional (viderekommende)

Lyninnføring i regionaløkonomi for dummies v/ Lars H. Vik (SINTEF)

Fylkesfordelt nasjonalregnskap v/ Vidar Jensen (KMD)

Fylkesfordelt nasjonalregnskap v/ Lars H. Vik (SINTEF)

 

Programmet som PDF: Program for Nettverksamling og Panda brukerseminar 22.-24. oktober 2019

Merk at programmet er foreløpig og det kan komme små justeringer.

 

Bakgrunn

Etter anmodning fra Fylkesrådmannskollegiet vil Panda analyse og Fagnettverk for statistikk og analyse slå seg sammen fra nyttår. Målet er å skape et nasjonalt nettverk for statistikk og analyse for fylkeskommunene. Dette vil styrke arbeidet med egenproduserte analyser, regionale kunnskapsgrunnlag og kjøp av kunnskap for å peke på utfordringer og muligheter for fylkespolitikken.

Allerede 22.-24. oktober 2019 inviterer vi til «kick off»-samling for den nye organisasjonen på Scandic Hell.

Alle som i en eller annen form jobber i tilknytning til fylkeskommunal statistikk og analyse eller er interessert i dette, uansett fagområde og stillingsprosent, er invitert til samlingen.

Tips gjerne kolleger eller andre som kan ha interesse av samlingen.

Praktisk informasjon

Det er mulig å melde seg på enten første del (nettverkssamlingen), siste del (Panda-seminar) eller begge deler. Ved påmelding må du krysse av for hvilke parallellsesjoner/-kurs du ønsker å delta på. Det er begrenset med plasser på sesjonene (grunnet møteromsstørrelsen), så dersom det er for stor interesse for noen sesjoner vil vi prioritere at flest mulig fylker/organisasjoner får delta. Ellers er det førstemann til mølla. Dersom det er liten interesse for noen kurs/sesjoner vil disse kunne bli avlyst. Dersom vi blir nødt å flytte personer over på andre sesjoner/kurs vil vi ta kontakt med dem det gjelder.

Du må også krysse av dersom du ønsker overnatting. Panda analyse sender navnelister til hotellet, slik at du trenger ikke ordne overnatting. Vi har satt av 80 hotellrom per natt på Scandic Hell. Dersom for mange ønsker overnatting vil vi først prioritere at flest mulig fylker/organisasjoner får delta. Utover det er det førstemann til mølla. Vi gir beskjed dersom det blir aktuelt. Eventuell overnatting 21.-22. oktober må du ordne selv.

Vi kan til sammen ha ca. 100 deltakere per dag.

Priser

Merk at påmeldingen er bindende etter 17. september 2019. Vi vil strekke oss så langt vi kan for å imøtekomme eventuelle endringer, men kan ikke garantere at det lar seg gjøre å avbestille etter denne datoen. Før denne datoen kan du selv endre påmeldingen din på Min side -> Påmeldte seminar på www.pandaanalyse.no.

Ved påmelding angir du om du ønsker overnatting, delta på felles middager, allergier o.l. Panda analyse sender navnelister til hotellet, slik at du trenger ikke ordne overnatting o.l. selv. Panda analyse får faktura fra hotellet i etterkant, men vil etterfakturere deltakernes arbeidsgiver etter følgende rater:

For ansatte i fylker og medlemsorganisasjoner

Deltakelse på begge delene (nettverkssamling og Panda-seminar) med overnatting: kr. 2 400,- eks. mva. per deltaker.
Dette inkluderer overnatting på Scandic Hell 22.-24. oktober, middag 22. og 23., dagpakker 22.-24. og kursavgift.

Deltakelse på én av delene (nettverkssamling eller Panda-seminar) med overnatting: kr. 1 400,- eks. mva. per deltaker.
Dette inkluderer overnatting på Scandic Hell 22.-23. eller 23.-24. oktober, middag 22. eller 23., dagpakker 22.-23. eller 23.-24. og kursavgift.

Deltakelse uten overnatting og middag: kr. 400,- eks. mva. per dag per deltaker.
Dette inkluderer dagpakke m. lunsj. Dersom deltakeren ønsker å delta på middagen(e) vil det komme i tillegg (ca. kr 400-500,- eks. mva).

For ansatte i tilknyttede organisasjoner

Deltakelse på begge delene (nettverkssamling og Panda-seminar) med overnatting: kr. 3 560,- eks. mva. per deltaker.
Dette inkluderer overnatting på Scandic Hell 22.-24. oktober, middag 22. og 23., dagpakker 22.-24. og kursavgift.

Deltakelse på én av delene (nettverkssamling eller Panda-seminar) med overnatting: kr. 1 780,- eks. mva. per deltaker.
Dette inkluderer overnatting på Scandic Hell 22.-23. eller 23.-24. oktober, middag 22. eller 23., dagpakker 22.-23. eller 23.-24. og kursavgift.

Deltakelse uten overnatting og middag: kr. 630,- eks. mva. per dag per deltaker.
Dette inkluderer dagpakke m. lunsj. Dersom deltakeren ønsker å delta på middagen(e) vil det komme i tillegg (ca. kr 400-500,- eks. mva).