DU ER HER: Forside > Seminarer

Regional statistikk og analyse møter fremtiden: Kick off 2020 – Nettverkssamling og brukerseminar i Panda analysePresentasjoner Organisering av statistikk og analyse i fylkeskommunene 2020 v/ fylkene Sesjon A: Praktisk bruk av formler i Excel v/ Torbjørn Digernes Jacobsen Sesjon B: Power BI v/ Morten Helbæk Sesjon C: GIS for «ikke GISere» v/ Jon Olav Sliper Gaveregn/best practice fra fylkeskommunene v/ fylkene Kommunal- og moderniseringsdepartementet – forventinger og felles nytte v/ […]

Les mer

Fagnettverssamling: Samordnet bolig, areal og transportplanlegging – fylkeskommunen som kunnskapsutviklerFagnettverket statistikk og analyse møter fag arrangerer et dagsseminar med tema samordnet bolig, areal og transportutvikling. Målet med samlingen er å adressere hva som har fungert og hva som ikke har fungert som kunnskapsgrunnlag i den enkelte fylkeskommune i forhold til BATP. Og hvordan disse erfaringene kan brukes videre for at fylkeskommunene skal være relevante aktør for regional utvikling gjennom samordnet BATP og for utforming av kunnskapsgrunnlag som beslutningsstøtte i spørsmål relatert til BATP.

Les mer