DU ER HER: Forside > Seminarer

Statistikk og indikatorer i regionale analyser – relevans og kvalitet (Seminar)Olavsgaard 5.-6. mars 2009
Indikatorer brukes blant annet til å rangere kommunene i Norge ut fra hvor det er best å bo. Vi spør oss hvorfor ulike sett av indikatorer gir så forskjellige rangeringer, og dermed om vi egentlig kan stole på slike rangeringer. De fleste indikatorsystemene er basert på offisiell statistikk. Vi spør oss derfor hvilken retning statistikkproduksjonen i Norge går og fokuserer mest på ulike typer stedfestet informasjon.
Pandagruppen og Kompas-forum arrangerer årets fagseminar den 5. og 6. mars 2009 på Olavsgaard ved Skedsmokorset.

Les mer

Oversikt over seminarerJon Erik Lindberg
18.09.2008 10:44

Listen viser hvilke brukerseminar, årsmøter og fagseminar som er avholdt i Pandagruppen etter 1997.

Les mer

Regional utvikling og regionale strategier i Norge og Europa – Program (Seminar)Rica Hotel Gardermoen 21.-22. februar 2008

Europa består av områder og regioner som er forskjellige og utvikler seg ulikt. Subsidiaritetsprinsippet innebærer at ansvaret for bruk av virkemidler bør ligge nærmest mulig brukeren. Dette er et sentralt premiss for regionalpolitikken i EU. Den foreslåtte norske regionreformen er inspirert av subsidiaritetsprinsippet.

Vi stiller spørsmål om hvordan regionalpolitikk og -planlegging fungerer i Europa. Vi spør dessuten om hva som kjennetegner den norske regionreformen, og om norsk virkelighet kan tilpasses de prinsippene som gjelder for regionalpolitikk i EU.

Seminaret tar for seg ulike tema som demokrati og selvstyre, innovasjon, konkurranseevne og handel, og forholdet mellom desentraliseringsreformer og velferdsstatens likhetsidealer. Foredragsholderne kommer fra myndigheter og forskning i Norge og

Seminaret arrangeres av Pandagruppen og Kompas-Forum.

Les mer