Statistikk og indikatorer i regionale analyser – relevans og kvalitet (Seminar)

12.11.2008 13:05

Olavsgaard 5.-6. mars 2009
Indikatorer brukes blant annet til å rangere kommunene i Norge ut fra hvor det er best å bo. Vi spør oss hvorfor ulike sett av indikatorer gir så forskjellige rangeringer, og dermed om vi egentlig kan stole på slike rangeringer. De fleste indikatorsystemene er basert på offisiell statistikk. Vi spør oss derfor hvilken retning statistikkproduksjonen i Norge går og fokuserer mest på ulike typer stedfestet informasjon.
Pandagruppen og Kompas-forum arrangerer årets fagseminar den 5. og 6. mars 2009 på Olavsgaard ved Skedsmokorset.

Bo- og Flyttemotivundersøkelsen 2008

Oversikt over seminarer

År Dato Sted Innhold Type
1997 4.-5. mars Victoria Hotell/Bergen katedralskole, Bergen Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
1998 29.-30. januar Hotell Triaden, Lørenskog Boligmarkedet i et regionalt utviklingsperspektiv Fagseminar
1998 30.-31. mars Voksenåsen hotell, Oslo Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
1998 13.-15. oktober Stockholm Brukerseminar og RAPS-seminar Brukerseminar
1999 25.-26. mars Quality Airport Hotell, Gardermoen Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
1999 28.-29. januar Hotell Triaden, Lørenskog Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling Fagseminar
1999 7.-8. desember Soria Moria, Oslo Brukerseminar Brukerseminar
2000 29.-30. mars Holmen fjordhotell, Asker Statistikk, modeller og informasjonsbehov i regional planlegging Fagseminar
2000 31. mars Holmen fjordhotell, Asker Årsmøte (i forbindelse med fagseminar) Årsmøte
2000 6. desember Oslo Seminar om regionale modeller Forskerseminar
2001 28. mars Skagen Brygge Hotell, Stavanger Årsmøte (i forbindelse med fagseminar) Årsmøte
2001 29.-30. mars Oljemuseet, Stavanger Regionale analyser, regionalpolitikk og planmodeller Fagseminar
2002 14-15. mars Quality Hotel Olavsgaard, lillestrøm Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
2002 28. februar Oslo Seminar om regionale modeller og data Forskerseminar
2002 7.-8. november Hotel Ambassadør, Drammen Oppgavefordeling i planleggingen: Nye regionalpolitiske utfordringer Fagseminar
2003 27.-28. mars Hotel Augustin, Bergen Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
2003 5. – 8. november Sintef, Trondheim Nordic Regional Development – Policy, Models and Data Fagseminar
2004 25.-26. mars Hamar Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
2004 4.-5. november Olavsgaard Endringer i velferdsstaten, New Public Management og konsekvenser for regional og lokal planlegging Fagseminar
2005 31. mars-1. april Britannia hotel, Trondheim Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
2006 12.-13. januar Drammen Boligmarkedet i et regionalt utviklingsperspektiv Fagseminar
2006 26.-28. april Alta Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
2007 25.-26. januar Olavsgaard Mindre sentralisering med Soria Moria? Fagseminar
2007 29.-30. mars Hurtigruten Trondheim-Bergen Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
2008 21.-22. februar Oslo Regional utvikling og regionale strategier i Norge og Europa Fagseminar
2008 17.-18. april SAS Radisson, Fredrikstad Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
2009 5.-6. mars Olavsgaard Statistikk og indikatorer i regionale analyser – relevans og kvalitet Fagseminar
2009 23.-24. april Molde Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
2009 1.-2. oktober Rica Hell, Stjørdal Brukerseminar Brukerseminar
2010 28.-29. januar Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Klima og miljø: Lokale og regionale planutfordringer Fagseminar
2010 28.-30. april DFDS Seaways Oslo-København Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
2010 25.-26. november Rica Hell, Stjørdal Brukerseminar Brukerseminar
2011 27.-28. januar Hotell Triaden, Lørenskog Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon Fagseminar
2011 28.-29. april Radisson Blu Royal Hotel, Bergen Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
2011 24.-25. november Rica Bakklandet, Trondheim Brukerseminar Brukerseminar
2012 26.-27. april Radisson Blu Hotel, Bodø Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
2012 1.-2. november Rica Hell, Stjørdal Brukerseminar Brukerseminar
2013 25.-26. april Rica Park Hotel, Drammen Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
2013 7.-9. november Rica Hell, Stjørdal Brukerseminar Brukerseminar
2014 24.-25. april Clarion Collection Hotel Hammer, Lillehammer Brukerseminar og årsmøte Brukerseminar
2014 12.-14. november Rica Nidelven, Trondheim Brukerseminar Brukerseminar

Regional utvikling og regionale strategier i Norge og Europa – Program (Seminar)

Rica Hotel Gardermoen 21.-22. februar 2008

Europa består av områder og regioner som er forskjellige og utvikler seg ulikt. Subsidiaritetsprinsippet innebærer at ansvaret for bruk av virkemidler bør ligge nærmest mulig brukeren. Dette er et sentralt premiss for regionalpolitikken i EU. Den foreslåtte norske regionreformen er inspirert av subsidiaritetsprinsippet.

Vi stiller spørsmål om hvordan regionalpolitikk og -planlegging fungerer i Europa. Vi spør dessuten om hva som kjennetegner den norske regionreformen, og om norsk virkelighet kan tilpasses de prinsippene som gjelder for regionalpolitikk i EU.

Seminaret tar for seg ulike tema som demokrati og selvstyre, innovasjon, konkurranseevne og handel, og forholdet mellom desentraliseringsreformer og velferdsstatens likhetsidealer. Foredragsholderne kommer fra myndigheter og forskning i Norge og

Seminaret arrangeres av Pandagruppen og Kompas-Forum.