DU ER HER: Forside > Seminarer

Regional utvikling og regionale strategier i Norge og Europa – Program (Seminar)Rica Hotel Gardermoen 21.-22. februar 2008

Europa består av områder og regioner som er forskjellige og utvikler seg ulikt. Subsidiaritetsprinsippet innebærer at ansvaret for bruk av virkemidler bør ligge nærmest mulig brukeren. Dette er et sentralt premiss for regionalpolitikken i EU. Den foreslåtte norske regionreformen er inspirert av subsidiaritetsprinsippet.

Vi stiller spørsmål om hvordan regionalpolitikk og -planlegging fungerer i Europa. Vi spør dessuten om hva som kjennetegner den norske regionreformen, og om norsk virkelighet kan tilpasses de prinsippene som gjelder for regionalpolitikk i EU.

Seminaret tar for seg ulike tema som demokrati og selvstyre, innovasjon, konkurranseevne og handel, og forholdet mellom desentraliseringsreformer og velferdsstatens likhetsidealer. Foredragsholderne kommer fra myndigheter og forskning i Norge og

Seminaret arrangeres av Pandagruppen og Kompas-Forum.

Les mer