Ekstraordinært årsmøte

Dagsorden

A: Konstituering

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to personer som signere protokoll

B: Saker til behandling:

  • Sak 1: Opprettelse av stilling som daglig leder i 100%
  • Sak 2: Reserveløsning hvis man ikke får landet en avtale om daglig ledelse av Panda analyse
  • Sak 3: Midlertidig løsning frem til daglig leder er på plass
  • Sak 4: Habilitet og utvidelse av styret i forbindelse med ansettelse av daglig leder.

Sakspapirer

Innkalling

Saksfremstilling_med_styrets_innstilling

Justert budsjett 2020

Stillingsbeskrivelse