DU ER HER: Forside > Seminarer > Ekstraordinært årsmøte

fredag, 31.01.2020

Tid Tema Innleder
10:00 -

Etter at daglig leder i Panda analyse måtte trekke seg fra og med 1. januar 2020 har foreningen vært uten daglig leder. Samtidig ser styret et behov for å utvide stillingen som daglig leder til 100 prosent, noe som vil ha store budsjettmessige konsekvenser.

Styret ser seg derfor nødt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte legges til fylkesrådmannskollegiets møte 31.januar 2020.

Dagsorden

A: Konstituering

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to personer som signere protokoll

B: Saker til behandling:

  • Sak 1: Opprettelse av stilling som daglig leder i 100%
  • Sak 2: Reserveløsning hvis man ikke får landet en avtale om daglig ledelse av Panda analyse
  • Sak 3: Midlertidig løsning frem til daglig leder er på plass
  • Sak 4: Habilitet og utvidelse av styret i forbindelse med ansettelse av daglig leder.

Sakspapirer

Innkalling

Saksfremstilling_med_styrets_innstilling

Justert budsjett 2020

Stillingsbeskrivelse

Er du allerede registrert bruker? Vennligst å logge inn fra her.

Register deg:


Vennligst fyller inn din kontakt info: