DU ER HER: Forside > Seminarer > Årsmøte i Panda analyse 2020

Tid Tema Innleder

Innkalling ordinært årsmøte Panda analyse 2020

Dagsorden

Sak Sakspapirer
1/20: Konstituering Sak_1_20_konstituering
2/20 Årsmelding 2019 Sak_2_20_årsmelding
3/20 Årsregnskap 2019 Sak_3_20_Årsregnskap2019  Sak_3_20_revisjonsberetning Sak_3_20_Vedlegg_Spesifisert regnskap
4/20 Årsprogram 2020 Sak_4_20_Årsprogram
5/20 Medlemsavgift Sak_5_20_Medlemsavgift
6/20 Budsjett 2020 Sak_6_20_budsjett
7/20 Daglig ledelse av Panda analyse frem til daglig leder er på plass Sak_7_20_Daglig ledelse av foreningen frem til daglig leder er på plass
8/20 Valg av styreleder, styremedlemmer, valgkomite og revisor Sak_8_20_Valg

 

 

 

 

 

 

Er du allerede registrert bruker? Vennligst å logge inn fra her.

Register deg:


Vennligst fyller inn din kontakt info: