DU ER HER: Forside > Seminarer > Bærekraftige kommuner og regioner i et nytt tiår – Bodø 10.-12.juni 2020

onsdag, 10.06.2020

Tid Tema Innleder
-

Programmet for det neste seminaret i fagnettverket er klart, men OM det blir seminar er veldig usikkert. Dette seminaret er et samarbeid mellom Panda analyse og Kompas-Forum, og sammen tar vi den endelige avgjørelsen om gjennomføring senest den 10.april. Vi  åpner ikke for påmelding før denne avgjørelsen er tatt. Men hold av datoene og spre ordet!! Hvis vi ikke kan gjennomføre seminaret i Bodø håper vi å få til noen digitale aktiviteter i samme periode.

Klikk her for lesevennlig program (pdf)

 

11:00 - 12:00

Lunsj

12:00 - 12:15

Velkommen til seminar i Bodø! Resten av dagen har Panda og Kompas-Forum separat program

Cathrine Bergjordet, styreleder i Panda analyse og Ingvid Hjortedahl Becke, styrelder Kompas-Forum
12:15 - 13:15

Gaveregn; "if you torture the data long enough, it will confess"

 • PowerQuery v/Cathrine Bergjordet, Viken fylkeskommune
 • Bruk av R v/Irmelin Kristin Nilsen, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Qlickview v/Torbjørn Digernes Jakobsen, Møre og Romsdal fylkeskommune
13:15 - 13:30

Pause

13:30 - 14:15

Hvordan henger SSBs befolkningsprognoser sammen med næringsutviklingen i regionene? Analyser med likevektsmodellen NOREG 2.0

Orvika Rosnes/Haakon Vennemo
14:15 - 14:45

Forskjeller, likheter og synergier: Panda og Noreg 2 «go wild».

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 16:00

Gaveregn 2: Vi og formidling

 • Faktafredag, Om sosiale medier og aktiv markedsføring av eget arbeid v/Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune
 • "Mye med lite" v/Cathrine Bergjordet, Viken fylkeskommune
 • Infografikk v/Johanne, Vestland fylkeskommune
16:00 - 17:00

Gaveregn 3: Hva nå, fylker?

Hva skjer rundtomkring i den fylkeskommunale analyseverden? Vi utveksler informasjon

19:00 -

Middag på hotellet sammen med Kompas-Forum

torsdag, 11.06.2020

Tid Tema Innleder
09:00 - 11:30

Vi bygger kompetanse

 • Bruk av API
 • Power BI v/Kunnskapsparken i Bodø
 • Infografikk
11:30 - 12:30

Lunsj på hotellet

12:30 - 13:00

Velkommen til Bodø og vårt felles seminar!

13:00 - 15:00

Tema: FN17 – konkret implementering på regionalt og kommunalt nivå

 • Innledning v/representanter fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune
 • Kjære kommune – hva betyr FN 17 for deg? Trondheim kommune 
 • Kjære fylke – hva betyr FN 17 for deg? Viken fylkeskommune v/Cathrine Bergjordet
 • «Fra mål til mening; FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging» v/Aase Kristine Lundberg fra Nordlandsforskning
15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 16:30

Globalt og lokalt: demografiske utfordringer for 2020-tallet

 •  «Nasjonale fremskrivinger publisert 5. juni: innvandring, utvandring, fødsler og dødsfall»v/ Astrid Syse SSB
 • Diskusjon/dialog rundt mandatet til regjeringens utvalg om demografiutfordringer i distriktene, v/ Hans Henrik Bull, sekretariatsleder for utvalget

Diskusjon (hvis tid): konsekvenser for lokale og regionale framskrivinger

17:30 - 22:30

RIB/båttur via Saltstraumen til havrettsbord på Arnøy brygge

Vi drar fra kaia i Bodø, med RIB-båter (evt. lukkede større båter for de som ikke ønsker å sitte i RIB), og kjører innom Saltstraumen for nyte den vakre naturen og det rike dyrelivet. Vi vil ha guider i hver båt som forteller oss om historien og de mange undrene vi får se på turen.

Vi kjører gjennom Saltstraumen (som vil være på et rolig nivå når vi kjører gjennom) og videre mot Arnøy brygge. Her serveres et rikholdig havrettsbord, med alt man kan tenke seg av delikatesser.

Vi returnerer med båt i midnattssol og fantastisk natur.

Vennligst oppgi i påmeldingen om du foretrekker RIB eller lukket båt (av type Targa 37 eller lignende).

fredag, 12.06.2020

Tid Tema Innleder
09:00 - 09:30
 • Panda for dummies v/Cathrine Bergjordet og Per Jorulf Overvik
  • Hvordan virker Panda? Hva kan man hente ut?
 • Kompas for dummies v/Jon Erik Lindberg
  • Hvordan virker Kompas? Hva kan man hente ut?
09:30 - 11:30

Parallellsesjoner

 • A: Demografi
  • Befolkningsframskrivinger
   • Felleskjøring i Panda v/Herdis Sigurdgrimsdottir, Rogaland Fylkeskommune
   • Kompas-kjøring v/
  • Hvem flytter og hvorfor? 
   • Flyttemotivundersøkelsen i Bergensområdet: Har resultatene noe å si for framskrivingene? v/ Stian Skår Ludvigsen, Vestland fylkeskommune
  •  Problemstillinger i befolkningsprognoser  (10 min per innlegg)
   • Panda: Fødte og døde i befolkningsprognoser v/Torgeir Opeland Røthe/Max Koller/Stian Ludvigsen, Vestland fylkeskommune
   • Panda: Flytting i befolkningsprognoser v/ Cathrine Bergjordet, Viken fylkeskommune
   • Kompas: Flyttinger på Nord-Jæren: Flyttinger på Nord-Jæren: Betydning av boligbygging og konjunkturer, v/ Pål Grini, Stavanger kommune
 • B: Transportmodeller
  • Arealdataverktøy for regional transportmodell v/ Tore Leite (KMD og styreleder i KIT-samarabeidet)
  • Virkninger av fastlandsforbindelser på befolkning og arbeidsliv v/ Stig Nyland Andersen (Statens Vegvesen og NTNU)
  • Næringstransport i Troms og Finnmark v/ Erik Selmer 
 • C: FN17- indikatorer
  • Hvor langt har hvem kommet?
   • En gjennomgang av pågående arbeid nasjonalt og internasjonalt og diskusjon
11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 14:00

Parallellsesjoner

 • D: Næring
  • "Regional omstilling – analysebehov i ulike faser" v/ Johannes Skar (Innovasjon Norge) og Lars Vik (Sintef).
  • "Verdikjeder i Norges Land" ved Rolf Røtnes (Samfunnsøkonomisk Analyse)
 • E: Integrering
  • «Datadrevet integreringsarbeid for fylke og kommune – hvordan gjør man det?» v/ Eivind Hageberg, analyseenheten IMDI
  • "Integrering som tverrfaglig arbeid" v/Ellen Bruun Torvik, Viken fylkeskommune

Programmet for det neste seminaret i fagnettverket er klart, men OM det blir seminar er veldig usikkert. Dette seminaret er et samarbeid mellom Panda analyse og Kompas-Forum, og sammen tar vi den endelige avgjørelsen om gjennomføring senest den 10.april. Vi  åpner ikke for påmelding før denne avgjørelsen er tatt. Men hold av datoene og spre ordet!! Hvis vi ikke kan gjennomføre seminaret i Bodø håper vi å få til noen digitale aktiviteter i samme periode.

Er du allerede registrert bruker? Vennligst å logge inn fra her.

Register deg:


Vennligst fyller inn din kontakt info: