DU ER HER: Forside > Seminarer > Digital seminarserie i samarbeid med Kompas Forum

Tid Tema Innleder
-

Velkommen til vårt første digitale seminar!

Tradisjonen tro skulle Panda analyse avholde et felles seminar sammen med Kompas Forum nå i juni. På grunn av Koronaviruset måtte vi avlyse dette seminaret, dessverre. Vi inviterer derfor til digital seminarserie 8.-16.juni og håper flest mulig finner programmet interessant.

Se program som pdf (link)

8.-12.juni blir det webinar kl.09:30-11:00 hver dag, med ettersnakk på teams fra klokken 12.

Påmelding til seminarserien skjer her; https://event.webinarjam.com/register/1/096m9u8 . 

Det vil komme invitasjon til ettersnakk via teams på epost når webinarene nærmer seg.

15. og 16. juni blir det kurs i og informasjon om Kompas. Dette er gratis for ansatte i fylkeskommunene.

Påmelding til kurs i kompas finner du her:https://app.livestorm.co/cowi-as

Har du problemer med påloggingen til webinarserien kan du kontakte Jomar Sæterøy Maridal (jomma@trondelagfylke.no). For kurs i Kompas, kontakt Jon Erik Lindberg  (jeli@cowi.no). Spørsmål kan også rettes til Panda analyse på post@pandaanalyse.no

 

mandag, 08.06.2020

Tid Tema Innleder
09:30 - 13:00

Demografi og befolkningsprognoser

Webinar kl 09:30 - 11:00

 • Konjunkturbaserte befolkningsprognoser – felleskjøring i Pandamodellen v/Sven Haugberg, Asplan Viak
 • Flyttinger på Nord-Jæren v/Pål Grini, Stavanger kommune
 • Fødte og døde i befolkningsprognoser v/Stian Skår Ludvigsen, Vestland Fylkeskommune
 • Om flytting og prognoser v/Cathrine Bergjordet, Viken fylkeskommune

Ettersnakk kl 12:00-13:00 (Teamsmøte)

tirsdag, 09.06.2020

Tid Tema Innleder
09:30 - 13:00

Befolkningsprognoser og næringsutvikling

Webinar kl 09:30 – 11:00

 • Hvordan henger SSBs befolkningsprognoser sammen med næringsutviklingen i regionene? Analyser med likevektsmodellen NOREG 2.0 V/Orvika Rosnes og Haakon Vennemo, Vista Analyse
  Last ned rapporten her (pdf)
 • Noreg 2.0 - mekanismer og muligheter i modellen v/Wiljar Hansen, TØI

Ettersnakk kl 12:00-13:00 (Teamsmøte)

onsdag, 10.06.2020

Tid Tema Innleder
09:30 - 13:00

If you torture the data long enough it will confess....

Webinar kl 09:30 - 11:00

 • Power Query v/Cathrine Bergjordet, Viken fylkeskommune
 • R v/Irmelin Kristin Nilsen, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Qlik –inngangen til egne analyser av videregående opplæring v/Torbjørn Digernes Jakobsen, Møre og Romsdal Fylkeskommune/Vigo IKS

Ettersnakk kl 12:00-13:00 (Teamsmøte)

torsdag, 11.06.2020

Tid Tema Innleder
09:30 - 13:00

Bærekraft og integrering

Webinar kl 09:30 - 11:00

 • Fra mål til mening; FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging v/ Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning
 • Datadrevet integreringsarbeid i kommuner og fylker – hvordan gjør man det? v/, Christine Engh Gunnerud, analyseenheten IMDi

Ettersnakk kl 12:00-13:00 (Teamsmøte)

fredag, 12.06.2020

Tid Tema Innleder
09:30 - 13:00

Omstilling og næringsanalyser

Webinar kl 09:30 - 11:00

 • Regional omstilling – analysebehov i ulike faser v/ Johannes Skaar (Innovasjon Norge) og Lars Vik (Sintef).
 • Korona og oljeprisfall: regionale og flerregionale næringsanalyser v/Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune

Ettersnakk kl 12:00-13:00 (Teamsmøte)

mandag, 15.06.2020

Tid Tema Innleder
09:00 - 15:00

Kurs i Kompas

Del 1: 09:00 – 11:00

 • Generelt om Kompas
 • Opprette og endre regioner
 • Lage boligbyggeplaner
 • Intro til modeller
 • Opprette et prosjekt

Del 2 kl 13.00-15.00

 • Forutsetninger og endringer av forutsetninger
 • Endring av estimeringsperioder
 • Eksport til Qlik Sense
 • Visualiserings-apper
 • Gode råd

tirsdag, 16.06.2020

Tid Tema Innleder
09:00 - 13:00

Nytt i Kompas

 • Kort om den nye kompas-versjonen
  • Funksjonalitet og bug-fikser, visualiseringer, beregning av døde, innsynsløsningen, levekårs-appen
 • Kommunereformen – hva er gjort og hva gjør vi videre
 • Innspill fra brukerne/erfaringsutveksling

På grunn av Korona måtte vi avlyse vårt seminar i Bodø. Vi inviterer derfor til digital seminarserie 8.-16.juni og håper flest mulig finner programmet interessant. 8.-12.juni blir det webinar kl.09:30-11:00 hver dag, med ettersnakk på teams fra klokken 12. 15. og 16. juni får ansatte i kommunene mulighet til å bli kjent med prognosesystemet Kompas gjennom gratis kurs og informasjon om verktøyet.

Se program som pdf (link)

Påmelding til webinarserien 8.-12. juni finner du her; https://event.webinarjam.com/register/1/096m9u8 . Det vil komme invitasjon til ettersnakk via teams på epost når webinarene nærmer seg.

Påmelding til kurs i kompas finner du her:https://app.livestorm.co/cowi-as

Har du problemer med påloggingen til webinarserien kan du kontakte Jomar Sæterøy Maridal (jomma@trondelagfylke.no). For kurs i Kompas, kontakt Jon Erik Lindberg  (jeli@cowi.no). Spørsmål kan også rettes til Panda analyse på post@pandaanalyse.no

 

Er du allerede registrert bruker? Vennligst å logge inn fra her.

Register deg:


Vennligst fyller inn din kontakt info: