Brukerseminar og årsmøte 24.-25. mai 2018 med utvidet kurs 23. mai – Scandic Kristiansand Bystranda Hotel

 

Presentasjoner fra brukerseminaret

Per Gunnar Uberg, Kristiansand kommune: Kristiansands presentasjon

Kenneth Andresen, Vest-Agder fylkeskommune: Agders presentasjon

May Britt Hernes, Asplan Viak: Kommunen som aktiv boligpolitisk aktør

Sveinung Eiksund, Trondheim kommune: Fra fri flyt til styring

Rolf Barlindhaug, NIBR: Sammenhengen mellom boligtyper og befolkningssammensetning

Per Olaf Skogshagen, Husbanken: Helhetlig boligpolitisk planlegging

Even Høydahl, SSB: Sentralitetsindeksen

Ulf Johansen, SINTEF: Nyutvikling i PANDA

 

Presentasjoner og dokumenter fra kurset

Ulf Johansen, SINTEF: Kurs i Omstillingsmodulen

Dokumenter til kurset: Andøy_OmstillingsplanStåsteds- og konsekvensanalyse Andøy Nordland fylkeskommuneØkonomiplan_2017_2020__-_vedtatt_av_kommunestyret

 

Saksliste for årsmøtet

Saksnummer Tema Dokumenter
ÅM-sak 1/2018 Konstituering

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til møteleder, referent og personer til å underskrive protokoll.

 ÅM-sak 1-18 Konstituering
ÅM-sak 2/2018 Årsmelding og regnskap for 2017

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar årsmelding og regnskap for 2017 uten endring.

 ÅM-sak 2-18 Årsmelding 2017

ÅM-sak 2-18 Årsregnskap 2017 Panda_signert av styret

Til bruk ved lesning av årsregnskap: Budsjett 2017_2018, vedtatt av årsmøtet i 2017

ÅM-sak 3/2018 Årsprogram for 2018 og 2019

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til årsprogram for 2018 og 2019.

 ÅM-sak 3-18 Årsprogram 2018
ÅM-sak 4/2018 Budsjett for 2018 og 2019

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2018 og 2019.

 ÅM-sak 4-18 Budsjett 2018_2019
ÅM-sak 5/2018 Endring av indeks for regulering av avgifter

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til endring av indeks for regulering av avgifter.

 ÅM-sak 5-18 Endring av indeks for regulering av avgifter
ÅM-sak 6/2018 Orienteringssak: Plan for oppdatering av ikke-årlige data i Panda  Kommer
ÅM-sak 7/2018 Valg av nytt styre og revisor

Valgkomiteen legger frem egen innstilling på forslag til nye styremedlemmer.

Styrets innstilling til vedtak ved valg av valgkomite og revisor:

Årsmøtet vedtar styrets innstilling til valgkomite og revisor.

 ÅM-sak 7-18 Valg av nominasjonskomite og revisor

ÅM-sak 7-18 Valgkomiteen innstilling til nytt styre

Protokoll og vedtatte saker:

Signert protokoll fra årsmøtet i Panda analyse 2018

ÅM-sak 1-18 Konstituering

ÅM-sak 2-18 Årsmelding 2017

ÅM-sak 2-18 Årsregnskap 2017 Panda_signert av styret, med revisjonsberetning

ÅM-sak 3-18 Årsprogram 2018, revidert

ÅM-sak 4-18 Budsjett 2018_2019

ÅM-sak 5-18 Endring av indeks for regulering av avgifter

ÅM-sak 7-18 Valgkomiteen innstilling til nytt styre

ÅM-sak 7-18 Valg av nominasjonskomite og revisor

 

Til opplysning: Årsmøtet avholdes i henhold til Panda analyses vedtekter og alle registrerte brukere av Pandasystemet har tilgang til årsmøtet med tale- og forslagsrett. Det er bare medlemmer har stemmerett (én stemme per medlem).

Informasjon

Kompas-Forum og Panda analyse inviterer til brukerseminar om framtidig behov for boliger og arealplanlegging. Seminaret foregår på Scandic Kristiansand Bystranda Hotel i Kristiansand 24. og 25. mai.

Det er maksimalt plass til 80 deltakere. Hver kommune / fylke kan melde på flere deltakere. Hvis maksgrensen nås forbeholder vi oss retten til å begrense antall deltakere fra hver kommune /hvert fylke. Det er begrenset antall rom 23.-24. mai og førstemann til mølla, så det er lurt å melde seg på så tidlig som mulig.

Merk at programmet er foreløpig og at det kan komme noen justeringer.

Utvidet nybegynnerkurs 23. mai kl. 12:30-18:00 (lunsj 11:30)!

Panda analyse setter opp et utvidet nybegynnerkurs dagen før brukerseminaret, 23. mai. Det vil dekke både befolknings- og næringsmodellen. SINTEF stiller med et revidert kursopplegg, så det kan være nyttig både for gamle og nye! MERK: det er dessverre ikke flere ledige hotellrom på Scandic Kristiansand Bystranda Hotel . Det er fremdeles mulig å delta på kurset, men eventuell overnatting 23.-24. mai må ordnes selv.

Kurset er gratis for medlemmer og tilknyttede organisasjoner, men man må betale halvdagspakke til hotellet (kr. 550,- per person).

Priser

Alle deltakerne dekker reise.

Det vil også bli arrangert en felles middag på kvelden 24. mai, og vi kommer tilbake med detaljer om denne.

Medlemmer

For inntil en deltaker fra hvert medlem dekker Pandagruppen følgende:

 • Overnatting inkl. dagpakker og middag fra 24. til 25. mai på Scandic Kristiansand Bystranda Hotel
 • For de som ikke overnatter på hotellet: dagpakker inkl. lunsj og middagen.

Ved flere deltakere fra samme medlem er prisen for én overnatting inkl. kr. 1 190,- og dagpakker kr. 479,- per dag.

Eventuell overnatting fra 23. til 24. november på kr. 1 190,- (enkeltrom) dekkes av den enkelte.

Panda analyse melder inn navn og ønsker til hotellet, så du trenger ikke bestille selv.

Tilknyttede organiasjoner

Deltakere fra tilknyttede organisasjoner dekker selv overnatting og dagpakker fra 24. til 25. mai, og evt. 23.-24. november, på Scandic Kristiansand Bystranda Hotel (kr 1 190 (enkeltrom), dagpakker kr. 479,- per dag.). Middagen betaler Panda analyse.

Panda analyse melder inn navn og ønsker til hotellet, så du trenger ikke bestille selv.

Brukerseminar og årsmøte 11.-12. mai 2017 – Scandic Nidelven, Trondheim

Pandagruppen inviterer til felles brukerseminar med Kompas-Forum 11. og 12. mai med fokus på forutsetninger og eksempler på praktisk bruk av framskrivninger. Det blir årsmøte for Pandagruppen 12. mai.

For mer informasjon, gå til http://pandagruppen.no/Informasjon/Brukerseminar-AArsmoeter/Brukerseminar-og-aarsmoete-11.-12.-mai-2017-Scandic-Nidelven-Trondheim (krever innlogging) eller kontakt daglig leder Lasse Kolbjørn Anke Hansen.

Brukerseminar og årsmøte 11.-12. mai 2017 – Scandic Nidelven, Trondheim

Saksliste for årsmøtet

Saksnummer Tema Dokumenter
ÅM-sak 1/2017 Konstituering

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til møteleder, referent og personer til å underskrive protokoll.

ÅM-sak 2/2017 Årsmelding og regnskap for 2016

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar årsmelding og regnskap for 2016 uten endring.

ÅM-sak 3/2017 Vedtektsendringer

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til nye vedtekter for Pandagruppen.

ÅM-sak 4/2017 Årsprogram for 2017 og 2018

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til årsprogram for 2017 og 2018.

ÅM-sak 5/2017 Budsjett for 2017 og 2018

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar å øke posten «Datakjøp fra SSB» med 200 000 kroner per år. Årsmøtet vedtar ellers styrets forslag til budsjett for 2017 og 2018.

ÅM-sak 6/2017 Valg av nytt styre og revisor

Valgkomiteen legger frem egen innstilling på forslag til nye styremedlemmer.

Styrets innstilling til vedtak ved valg av valgkomite og revisor:

Årsmøtet vedtar styrets innstilling til valgkomite og revisor.

 

Priser

Alle deltakerne dekker reise.

Medlemmer

For inntil en deltaker fra hvert medlem dekker Pandagruppen følgende:

 • Overnatting fra 11. til 12. mai på Scandic Nidelven, Trondheim (kr 1 190,- enkeltrom per person).
 • Dagpakker inkl. lunsj 11. og 12. mai (til sammen kr 1 360,- per person).

Ved flere deltakere fra samme medlem er prisen for én overnatting og to dagpakker på kr. 2 550,-.

Eventuell overnatting fra 10. til 11. mai må ordnes og betales av den enkelte. Bookingkode for avtalepris 10.-11. fås ved henvendelse til post@pandagruppen.no. Merk at Pandagruppen gir informasjon til hotellet vedrørende overnatting 11.-12. mai, så du trenger bare kontakte hotellet om du skal overnatte 10.-11. mai.

Leietakere

Deltakere fra leietakerne dekker selv dagpakke-prisene på kr 680,- per dag.

Deltakere fra leietakerne dekker selv overnatting fra 11. til 12. mai på Scandic Nidelven, Trondheim (kr 1 190,- (enkeltrom) / kr 1 390,- (dobbeltrom)).

Eventuell overnatting fra 10. til 11. mai må ordnes og betales av den enkelte. Bookingkode for avtalepris 10.-11. fås ved henvendelse til post@pandagruppen.no. Merk at Pandagruppen gir informasjon til hotellet vedrørende overnatting 11.-12. mai, så du trenger bare kontakte hotellet om du skal overnatte 10.-11. mai.

Middag

Pandagruppen dekker felles middag (og litt drikke) på hotellet for alle deltakerne fra medlemmer og leietakere på kvelden 11. mai.

Begrenset antall plasser

Det er maksimalt plass til 80 deltakere på den faglige delen av seminaret. Hver kommune / fylke kan melde på flere deltakere. Hvis maksgrensen nås, forbeholder vi oss retten til å begrense antall deltakere fra hver kommune /hvert fylke.

PÅMELDINGEN TIL BRUKERSEMINARET ER NÅ STENGT. Kontakt post@pandagruppen.no  om du ønsker å delta på brukerseminaret eller årsmøtet.

Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon – Program

Befolkningsprognoser viser at antall eldre i Norge vil øke kraftig i løpet av de nærmeste tiårene. Den forventede eldrebølgen har vært en av faktorene bak en rekke reformer i det norske velferdssamfunnet de siste årene, blant annet pensjonsreformen. Ytterligere reformer diskuteres og er under planlegging.

Behovet for slike reformer sies å følge med lovmessighet av aldringen. Pandagruppen og Kompas-Forum inviterer med dette til et seminar der vi diskuterer dette, og blant annet følgende tema:

 • Hvilke premisser, sammen med befolkningsutviklingen, ligger til grunn for reformene i velferdssamfunnet? Vi tenker her blant annet på den betydningen skattenivå, produktivitetsutvikling, oljeformue og nivå på velferdsproduksjonen har for reformene, og om vi kan velge nivået og innretningen på reformene.
 • Hvilke konsekvenser har den forventede befolkningsutviklingen for den demografiske balansen lokalt og regionalt? Vil aldringsprosessene ramme visse kommuner og regioner sterkere enn andre?
 • Hvordan kan befolkningsutviklingen påvirke den lokale og regionale tjenesteproduksjonen?
 • Hvilken betydning har endringer i arbeidsdelingen mellom forvaltningsnivåene (stat-fylke-kommune), som forvaltningsreformen og samhandlingsreformen, for tjenesteproduksjonen lokalt og regionalt?
 • Gitt reformene og den forventede befolkningsutviklingen: Hvilke muligheter har lokale og regionale myndigheter til å påvirke den framtidige porteføljen av tjenester? Hvordan kan modellverktøyet (Panda og Kompas) brukes i dag når man skal ta valgene for framtida?

PDF-linker fra 27. Januar 2011:

Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn.pdfDen brysomme befolkningen.pdfEldrebosetting og eldrebølger.pdf,

Velferdsstatens langsiktige finansieringsproblem.pdfSamhandlingsreformen.pdf

PDF-linker fra 28. Januar 2011:

Kommuner på randen.pptxIndikatorer for folkehelse.pdf, Eldreomsorg Harstad.ppt, levekår i Stavanger.pdf

Panda brukerseminar 16.-17. november 2016 – Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

Priser

Alle deltakerne dekker reise.

Det vil også bli arrangert en felles middag på kvelden 16. november, og vi kommer tilbake med detaljer om denne.

Medlemmer

For inntil en deltaker fra hvert medlem dekker Pandagruppen følgende:

 • Overnatting fra 16. til 17. november på Radisson Blu Royal Hotel, Bergen (kr 1 395,- enkeltrom per person).
 • Dagpakker inkl. lunsj 16. og 17. november (til sammen kr 1 020,- per person).
 • Felles middag (ikke drikke) på kvelden 16. november (ca. kr 500,-).

Ved flere deltakere fra samme medlem er prisen for én overnatting og to dagpakker på kr. 2 415,-.

Eventuell overnatting fra 15. til 16. november på kr. 1.395,- (enkeltrom) / 1595,- (dobbeltrom) dekkes av den enkelte.

Leietakere

Deltakere fra leietakerne dekker selv dagpakke-prisene på kr 525,- (første dag) og kr 495,- (andre dag).

Deltakere fra leietakerne dekker selv overnatting fra 16. til 17. november, og evt. 15.-16. november, på Radisson Blu Royal Hotel, Bergen (kr 1 395,- (enkeltrom) / kr 1595,- (dobbeltrom)).