Panda brukerseminar 16.-17. november 2016 – Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

Priser

Alle deltakerne dekker reise.

Det vil også bli arrangert en felles middag på kvelden 16. november, og vi kommer tilbake med detaljer om denne

Medlemmer

For inntil en deltaker fra hvert medlem dekker Pandagruppen følgende:

  • Overnatting fra 16. til 17. november på Radisson Blu Royal Hotel, Bergen (kr 1 395,- enkeltrom per person).
  • Dagpakker inkl. lunsj 16. og 17. november (til sammen kr 1 020,- per person).
  • Felles middag (ikke drikke) på kvelden 16. november (ca. kr 500,-).

Ved flere deltakere fra samme medlem er prisen for én overnatting og to dagpakker på kr. 2 415,-.

Eventuell overnatting fra 15. til 16. november på kr. 1.395,- (enkeltrom) / 1595,- (dobbeltrom) dekkes av den enkelte.

Leietakere

Deltakere fra leietakerne dekker selv dagpakke-prisene på kr 525,- (første dag) og kr 495,- (andre dag).

Deltakere fra leietakerne dekker selv overnatting fra 16. til 17. november, og evt. 15.-16. november, på Radisson Blu Royal Hotel, Bergen (kr 1 395,- (enkeltrom) / kr 1595,- (dobbeltrom)).

 

 

 

Kurs, brukerseminar og årsmøte 27. – 28 april 2016 – Scandic Kirkenes

Pandagruppen inviterer til kurs 27. april og brukerseminar og årsmøte 28. april 2016.

Årsmøte kl. 16:00 – 18:00
Saksnummer Tema Dokumenter
ÅM-sak 1/2016 Konstituering

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til møteleder, referent og personer til å underskrive protokoll.

ÅM-sak 2/2016 Årsmelding og regnskap for 2015

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar årsmelding og regnskap for 2015 med følgende endring:

Prosjekter: Skal være 2015 (ikke 2014).

Status medlemmer og leietakere: Oslo kommune og Telemark fylkeskommune er fortsatt utmeldt i 2015.

ÅM-sak 3/2016 Vedtektsendringer

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til nye vedtekter for Pandagruppen.

ÅM-sak 4/2016 Årsprogram for 2016 og 2017

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til årsprogram for 2016 og 2017.

ÅM-sak 5/2016 Budsjett for 2016 og 2017

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2016 og 2017.

ÅM-sak 6/2016 Valg av nytt styre og revisor

Valgkomiteen legger frem egen innstilling på forslag til nye styremedlemmer.

Styrets innstilling til vedtak ved valg av valgkomite og revisor:

Årsmøtet vedtar styrets innstilling til valgkomite og revisor


Priser

Alle deltakerne dekker reise.

Medlemmer

For kursdagen dekker Pandagruppen dagpakke-prisen på kr 560,-.
For seminaret og årsmøtet dekker Pandagruppen helpensjonspakke for inntil en deltaker fra hvert medlem/leietaker. Ved flere deltakere fra samme medlem/leietaker er helpensjonspakken på         kr. 1.790.

Eventuell overnatting fra 28. til 29. april på kr. 1.380,- dekkes av den enkelte.

Leietakere

For kursdagen dekker deltakerne dagpakke-prisen på kr 560,-.
For seminaret og årsmøtet dekker deltakerne selv helpensjonspakke. Ved flere deltakere fra samme medlem/leietaker er helpensjonspakken på kr. 1.790.

Eventuell overnatting fra 28. til 29. april på kr. 1.380,- dekkes av den enkelte.

Påmeldingen er avsluttet. Ta kontakt med post@pandagruppen.no dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.

 

PDF-linker fra TORSDAG 28. april 2016:

Den viktige avklaringsfasen – Johannes Skaar.pdfOmstillingsmodulen i PANDA – Ulf Johansen.pdfBrukeropplevelse og brukervennlighet – Morten Zetlitz.pdf,

Panda brukerseminar 12.-14. november 2014 – Rica Nidelven

Priser

Deltakerne dekker reise og opphold.

For kursdagen dekker deltakerne dagpakke-prisen på kr 645,-. og eventuell overnatting på kr 1395,-.

For seminaret dekker deltakerne dagpakke-prisen på kr 645,- og eventuell overnatting på kr 1395,-. Full seminarpakke (overnatting enkeltrom, frokost, 2xlunsj, middag, kaffepauser, lokaler) vil dermed koste kr 4080,-.

PÅMELDING INNEN 12. OKTOBER!

Deltakerliste

 

PDF-linker fra 13.11.2014:

PANDA 25 år.pdf, Omstillingsarbeid.pdf, Grunnleggende sammenhenger.pdf, verdiskaping.pdf, Strategisk instituttsatsing.pdf

 

PDF-linker fra 14.11.2014:

Verdiskaping.pdf,

 

Panda brukerseminar 7.-8. november 2013 – Rica Hell Hotell, Stjørdal

Pandagruppen inviterer til workshop 7.-8. november. Vi skal videreføre Fylkesprognoser.no og lære og oppdatere alle på hvordan man utarbeider og publiserer resultater for eget fylke.

Pandagruppen og SINTEF inviterer alle brukere av Panda til brukerseminar/workshop på Rica Hell Hotel i Stjørdal 7. – 8. november 2013.

Tema for brukerseminaret vil være «Utarbeiding av fylkesprognoser.no».

På workshop’en vil vi oppfriske kunnskapene for å utarbeide egne fylkesprognoser. Vi vil i år gå dypere når det gjelder å tolke resultatene.

Husk å ta med egen laptop med Office 2007 eller nyere!

Brukerseminaret starter kl 10 7. november og avsluttes med felles lunsj klokken 13.00 8.november.

Priser

Deltakerne må selv dekke reise og opphold.

Full pakke (inkluderer middag, overnatting enkeltrom, frokost, lunsj, kaffepauser, lokaler): 2835,- . Kun dagpakke (inkluderer lunsj, kaffepauser, lokaler): 675,- pr. dag. Alle deltakere (bortsett fra innledere) gjør selv opp med hotellet.

Påmelding

Det er nå stengt for påmelding. Hvis det er noen etternølere, kontakt jeli@cowi.no .

PDF-linker fra 7. November 2013:

Erfaringer med første versjon av Fylkesprognoser.pdf, ramtidige boligbehov PANDA.pdf, Presentasjon FP no.pdf, Modellforutsetninger.pdf

Interaksjon flytting – alder.pdf

Panda brukerseminar 1.-2. november 2012 – Rica Hell, Størdal

Pandagruppen inviterer til workshop 1.-2. november. Vi skal presentere piloten for Fylkesprognoser.no (Pandameteret) og alle vil lære hvordan de utarbeider og publiserer resultater for eget fylke.

Pandagruppen og SINTEF inviterer alle brukere av Panda til brukerseminar/workshop på Rica Hell Hotel i Stjørdal 1. – 2. november 2012.

Tema for brukerseminaret vil være «Utarbeiding av fylkesprognoser.no».

Styret har fulgt opp vedtak på årsmøtet og har i samarbeid med SINTEF utarbeidet en pilot for presentasjon av statistikk og prognoser basert på Panda. På denne workshop’en vil dette bli presentert og deltakerne vil lære å bruke Panda til egen publisering.

Husk å ta med egen laptop med Office 2007 eller nyere!

Brukerseminaret starter kl 10 1. november og avsluttes med felles lunsj klokken 13.00 2.november.

Program (med fleksible tidsrammer):

TORSDAG
1. Bakgrunn for Fylkesprognoser.no 10.00-10.30
2. Kick-off 10.30-11.00
3. Forutsetninger for modellkjøringer 11.00-11.45
Pause 11.45-12.00
4. Modellkjøringer 12.00-13.00
Lunsj 13.00-14.00
5. Uthenting av statistikk og prognose-resultater.Utforming av publikasjon 14.00-18.00
FREDAG
1. Diskusjon og analyse av resultatene 09.30-12.00
2. Publisering på pandagruppen.no 12.00-12.30
3. Hva skjer videre? 12.30-13.00
Lunsj 13.00

Kurs

Det vil i forbindelse med seminaret også avholdes et kurs i bruk av Panda 31. oktober. Pandagruppen bidrar til finansiering av kurset slik at kursavgiften som den enkelte deltaker må dekke holdes på kr 1500,- pr. person. Utover dette må deltakeren selv dekke kostnader for reise, overnatting og bespisning. Kurset vil bli avholdt på samme sted som brukerseminaret. Tidspunktet for kurset er: 31.oktober klokken 10.00 – 17.00, lunsj klokken 13.00, middag klokken 19.00.

Priser

Deltakerne må selv dekke reise og opphold.

Helpensjon (inkluderer middag, overnatting, frokost, lunsj, kaffepauser, lokaler): 1570,- pr. døgn i enkeltrom. Kun dagpakke (inkluderer lunsj, kaffepauser, lokaler): 585,- pr. dag.

Påmelding

For påmelding til kurs og brukerseminar, fyll ut skjemaet nedenfor og trykk på «Meld deg på!». FRIST FOR PÅMELDING:

15. OKTOBER!