DU ER HER: Forside > Seminarer

Fagnettverssamling: Samordnet bolig, areal og transportplanlegging – fylkeskommunen som kunnskapsutviklerFagnettverket statistikk og analyse møter fag arrangerer et dagsseminar med tema samordnet bolig, areal og transportutvikling. Målet med samlingen er å adressere hva som har fungert og hva som ikke har fungert som kunnskapsgrunnlag i den enkelte fylkeskommune i forhold til BATP. Og hvordan disse erfaringene kan brukes videre for at fylkeskommunene skal være relevante aktør for regional utvikling gjennom samordnet BATP og for utforming av kunnskapsgrunnlag som beslutningsstøtte i spørsmål relatert til BATP.

Les mer