DU ER HER: Forside > Rapporter

Framflyt 2017-2041 (beta 1.0) – prognoseverktøy for flytting


--- | --- | Arbeidsliv

Framflyt er eit verktøy for å utføre regresjonsanalyse til å forklare og framskrive flytting inn og ut av kvar einaste norske kommune. Framflyt er utvikla av Hordaland fylkeskommune til bruk i Fylkesprognoser.no, men er fritt til bruk av andre, både til offentlege og private føremon. Bruk er på eige ansvar, og support kan ikkje bli […]

Les mer

Arbeidsliv i Buskerud


Buskerud | 2014 | Arbeidsliv

Denne rapporten inneholder Buskerud fylkeskommunes prognose for framtidig arbeidsstyrke i Buskerud fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunens befolkningsframskrivning (publisert i en egen rapport på Fylkesprognoser.no). Arbeidsstyrken i fylket vil i følge våre beregninger øke med over 27 000 personer fram mot 2030. Den yrkesaktive delen av befolkningen øker mindre gjennom hele prognoseperioden sett i forhold til den ikke-yrkesaktive delen. I 2008 var om lag 53 prosent av befolkningen yrkesaktiv og tilsvarende 47 prosent ikke-yrkesaktiv. I følge prognosene vil det i 2020 for første gang være flere ikke-yrkesaktive enn yrkesaktive innbyggere i Buskerud. En viktig grunn til dette er at antall pensjonister øker mye de neste årene.

Les mer

Fylkesprognoser, Rogaland 2013


Rogaland | 2013 | Befolkning

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befol