DU ER HER: Forside > Rapporter

Olje- og gassklynga i Hordaland: Produksjon og ringverknader


--- | 2015 | ---

Olje- og gassklynga i Hordaland: Produksjon og ringverknader Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune Utført av: Hordaland fylkeskommune Forfatter(e): Stian Skår Ludvigsen Beskrivelse: I denne rapporten har Analyse, utgreiing og dokumentasjon i Hordaland fylkeskommune nytta den regionaløkonomiske modellen REGNA til å berekne storleiken på olje- og gassklynga i Hordaland når vi reknar inn ringverknader av produksjonen i klynga. […]

Les mer

Balanse i tilbod og etterspørsel etter arbeidskraft


--- | 2016 | ---

Balanse i tilbod og etterspørsel etter arbeidskraft Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune Utført av: Hordaland fylkeskommune Forfatter(e): Stian Skår Ludvigsen Beskrivelse: Excelbasert panel for å hente ut data om framtidig arbeidsmarknad i Hordaland. Førebels testversjon basert på standard køyring i PANDA. Framskriving for alle økonomiske regionar i landet, basert på sysselsettingsdata frå 2008 til 2015. Dokumentasjon kan […]

Les mer