Olje- og gassklynga i Hordaland: Produksjon og ringverknader

Olje- og gassklynga i Hordaland: Produksjon og ringverknader

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune
Utført av: Hordaland fylkeskommune
Forfatter(e): Stian Skår Ludvigsen
Beskrivelse: I denne rapporten har Analyse, utgreiing og dokumentasjon i Hordaland fylkeskommune nytta den regionaløkonomiske modellen REGNA til å berekne storleiken på olje- og gassklynga i Hordaland når vi reknar inn ringverknader av produksjonen i klynga.

I 2010 kom ein fjerdedel av produksjonen av varer og tenester i fylket (104 milliardar kroner) frå olje- og gassklynga, og kvar åttande arbeidsplass (i underkant av 30 000 tilsette) var direkte knytt til olje og gass. Med ringverknader aukar desse tala til kvar tredje krone i produksjon og kvar femte tilsette i fylket (høvesvis 137 milliardar kroner og 47 000 tilsette).

Fullført: 05.01.2015
I prosjektet er disse statistikk/modell-modulene benyttet: Modell, næringsmodell (REGNA)
Nettstedsadresse:
Dokument:

Olje- og gassklynga i Hordaland: Produksjon og ringverknader

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune
Utført av: Hordaland fylkeskommune
Forfatter(e): Stian Skår Ludvigsen
Beskrivelse: I denne rapporten har Analyse, utgreiing og dokumentasjon i Hordaland fylkeskommune nytta den regionaløkonomiske modellen REGNA til å berekne storleiken på olje- og gassklynga i Hordaland når vi reknar inn ringverknader av produksjonen i klynga.

I 2010 kom ein fjerdedel av produksjonen av varer og tenester i fylket (104 milliardar kroner) frå olje- og gassklynga, og kvar åttande arbeidsplass (i underkant av 30 000 tilsette) var direkte knytt til olje og gass. Med ringverknader aukar desse tala til kvar tredje krone i produksjon og kvar femte tilsette i fylket (høvesvis 137 milliardar kroner og 47 000 tilsette).

Fullført: 05.01.2015
I prosjektet er disse statistikk/modell-modulene benyttet: Modell, næringsmodell (REGNA)
Nettstedsadresse:
Dokument:

Balanse i tilbod og etterspørsel etter arbeidskraft

Balanse i tilbod og etterspørsel etter arbeidskraft

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune
Utført av: Hordaland fylkeskommune
Forfatter(e): Stian Skår Ludvigsen
Beskrivelse: Excelbasert panel for å hente ut data om framtidig arbeidsmarknad i Hordaland. Førebels testversjon basert på standard køyring i PANDA. Framskriving for alle økonomiske regionar i landet, basert på sysselsettingsdata frå 2008 til 2015.

Dokumentasjon kan lastast ned frå nettstadsadressen under. Excelarket kan lastast ned frå dokument under.

Ved spørsmål, ta kontakt med forfattar på tlf 413 22 734.

Fullført: 09.12.2016
I prosjektet er disse statistikk/modell-modulene benyttet: Statistikk
Modell, næringsmodell (REGNA)
Nettstedsadresse:
Dokument: Dimensjoneringspanel 2008-2015-2025 Økonomiske regionar.xlsx(vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)