Framflyt 2017-2041 (beta 1.0) – prognoseverktøy for flytting

Framflyt er eit verktøy for å utføre regresjonsanalyse til å forklare og framskrive flytting inn og ut av kvar einaste norske kommune. Framflyt er utvikla av Hordaland fylkeskommune til bruk i Fylkesprognoser.no, men er fritt til bruk av andre, både til offentlege og private føremon. Bruk er på eige ansvar, og support kan ikkje bli gitt utanom fylkeskommunane sitt eige arbeid med Fylkesprognoser.

På grunn av stor datamengde ved nedlasting til Framflyt bes brukar sjølv sjekke at data stemmer mot kjeldene.

NB! Versjonen inneheld berekna data om flytting og arbeidsløyse for 2016. Om du vil endre i grunnlagsdata bør du aktivere makroar når du lastar ned fila.

Kontaktperson/utviklar: Stian Skår Ludvigsen, Hordaland fylkeskommune, tlf 413 22 734

Framflyt 2017-2041 – prognoseverktøy for flytting (beta)