AUD-rapport nr 3.2-2015 Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035 Bustadbehov

Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig bustadbehov i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er publisert i AUD-rapport nr 3.1-2015 – Fylkesprognosar Hordaland 2013-2035: Befolkning.