AUD-rapport nr 3.1-2015 Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035 Befolkning

Stian Skår Ludvigsen

Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin hovudprognose for befolkningsutviklinga fram mot 2035. Prognosen er basert på fødselsoverskot (berekna etter siste fødsels- og dødsratar) og eigne prognosar for flytting

Lenke til rapporten.