DU ER HER: Forside > Vestfold scenarier

Vestfold scenarier

Oppdragsgiver: Vestfold fylkeskommune
Utført av: Asplan Viak
Forfatter(e): Peter Austin
Beskrivelse: Befolkningsframskrivning for Vestfoldkommuner i to alternativer – trend og vekst etter vedtatte kommuneplaner, samt nedbryting til tettsteder. Grunnlagsanalyse for et større scenarioprosjekt.
Fullført: 25.05.2005
I prosjektet er disse statistikk/modell-modulene benyttet: Statistikk
Modell, befolkningsmodell (REGBEF)
Nettstedsadresse:
Dokument: Vestfold sluttrapport 3.pdf(pdf)