DU ER HER: Forside > Seminarer > Panda brukerseminar 16.-17. november 2016 – Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

Tid Tema Innleder

Priser

Alle deltakerne dekker reise.

Det vil også bli arrangert en felles middag på kvelden 16. november, og vi kommer tilbake med detaljer om denne.

Medlemmer

For inntil en deltaker fra hvert medlem dekker Pandagruppen følgende:

  • Overnatting fra 16. til 17. november på Radisson Blu Royal Hotel, Bergen (kr 1 395,- enkeltrom per person).
  • Dagpakker inkl. lunsj 16. og 17. november (til sammen kr 1 020,- per person).
  • Felles middag (ikke drikke) på kvelden 16. november (ca. kr 500,-).

Ved flere deltakere fra samme medlem er prisen for én overnatting og to dagpakker på kr. 2 415,-.

Eventuell overnatting fra 15. til 16. november på kr. 1.395,- (enkeltrom) / 1595,- (dobbeltrom) dekkes av den enkelte.

Leietakere

Deltakere fra leietakerne dekker selv dagpakke-prisene på kr 525,- (første dag) og kr 495,- (andre dag).

Deltakere fra leietakerne dekker selv overnatting fra 16. til 17. november, og evt. 15.-16. november, på Radisson Blu Royal Hotel, Bergen (kr 1 395,- (enkeltrom) / kr 1595,- (dobbeltrom)).

Er du allerede registrert bruker? Vennligst å logge inn fra her.

Register deg:


Vennligst fyller inn din kontakt info: