DU ER HER: Forside > Seminarer > Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon – Program

onsdag, 26.01.2011

Tid Tema Innleder
11.30 - 13.00 Lunsj Niels Henning Gundersen, Oslo kommune
13.00 - 13.15 Velkommen
13.15 - 14.00 Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn Helge Brunborg, SSB
14.00 - 14.45 Den brysomme befolkningen – er det virkelig så ille?
14.45 - 15.15 Kaffe
15.15 - 16.00 Konsekvenser av befolkningsutviklingen: Er det forskjell mellom kommunegrupper? Kjetil Sørlie, NIBR
16.00 - 16.45 Velferdsstatens finansieringsproblem Erling Holmøy, SSB
16.45 - 17.00 Beinstrekk
17.00 - 18.15 Samhandlingsreformen, hva var den, hva ble den og hva er (kan være) konsekvensene for tjenesteproduksjonen Terje P. Hagen, Universitetet i Oslo
20.00 - Middag

torsdag, 27.01.2011

Tid Tema Innleder
09.00 - 09.45 Kommuner på randen - om kommunale finanser, realisme og utfordringer Lasse Hansen, Fredrikstad kommune
09.45 - 10.30 Tromsøundersøkelsen Anne Elise Eggen, Universitetet i Tromsø
10.30 - 11.15 Indikatorer for folkehelse Kjell Rennesund, Østfold fylkeskommune
11.15 - 11.30 Kaffe/utsjekking
11.30 - 12.00 Framskrivning av tjenesteproduksjon - eksempel fra Harstad Steinar Johansen, NIBR
12.00 - 12.30 Levekårsdata til analyseformål Einar Skjæveland, Stavanger kommune
12.30 - 13.00 Oppsummering Steinar Johansen, NIBR
13.00 - 14.00 Lunsj

Befolkningsprognoser viser at antall eldre i Norge vil øke kraftig i løpet av de nærmeste tiårene. Den forventede eldrebølgen har vært en av faktorene bak en rekke reformer i det norske velferdssamfunnet de siste årene, blant annet pensjonsreformen. Ytterligere reformer diskuteres og er under planlegging.

Behovet for slike reformer sies å følge med lovmessighet av aldringen. Pandagruppen og Kompas-Forum inviterer med dette til et seminar der vi diskuterer dette, og blant annet følgende tema:

  • Hvilke premisser, sammen med befolkningsutviklingen, ligger til grunn for reformene i velferdssamfunnet? Vi tenker her blant annet på den betydningen skattenivå, produktivitetsutvikling, oljeformue og nivå på velferdsproduksjonen har for reformene, og om vi kan velge nivået og innretningen på reformene.
  • Hvilke konsekvenser har den forventede befolkningsutviklingen for den demografiske balansen lokalt og regionalt? Vil aldringsprosessene ramme visse kommuner og regioner sterkere enn andre?
  • Hvordan kan befolkningsutviklingen påvirke den lokale og regionale tjenesteproduksjonen?
  • Hvilken betydning har endringer i arbeidsdelingen mellom forvaltningsnivåene (stat-fylke-kommune), som forvaltningsreformen og samhandlingsreformen, for tjenesteproduksjonen lokalt og regionalt?
  • Gitt reformene og den forventede befolkningsutviklingen: Hvilke muligheter har lokale og regionale myndigheter til å påvirke den framtidige porteføljen av tjenester? Hvordan kan modellverktøyet (Panda og Kompas) brukes i dag når man skal ta valgene for framtida?

PDF-linker fra 27. Januar 2011:

Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn.pdfDen brysomme befolkningen.pdfEldrebosetting og eldrebølger.pdf,

Velferdsstatens langsiktige finansieringsproblem.pdfSamhandlingsreformen.pdf

PDF-linker fra 28. Januar 2011:

Kommuner på randen.pptxIndikatorer for folkehelse.pdf, Eldreomsorg Harstad.ppt, levekår i Stavanger.pdf

Er du allerede registrert bruker? Vennligst å logge inn fra her.

Register deg:


Vennligst fyller inn din kontakt info: