Ny statistikk og nye prognoser gir viktig innsikt i Vestfold-samfunnet

Pressemelding

31. januar 2013

Ny statistikk og nye prognoser gir viktig innsikt i Vestfoldsamfunnet

Ny statistikk og prognoser fra Fylkesprognoser.no som presenteres i dag, gir informasjon om viktige utviklingstrekk ved vestfoldsamfunnet. 16 av landets fylker og Kommunal- og regionaldepartementet står bak Pandagruppen som sammen med SINTEF har utarbeidet fylkesprognoser.no.

Formålet med å lage prognosene er å gi politikere, saksbehandlere og planleggere et bedre beslutningsgrunnlag, for eksempel innenfor skole- og boligutbygging. Prognosene gir en framskrivning av forhold knyttet til arbeidsliv, befolkning og boligbehov i perioden fram til og med år 2030, i de fleste av landets fylker.

Pendlerstatistikk

Informasjon om at antallet personer som drar ut av Vestfold for å komme på jobb har aldri vært større enn nå, finnes i materialet fra fylkesprognoser.no. Oslo og Akershus er fortsatt målet for de fleste av arbeidsreisene fra Vestfold, men nettopendlingen til nabofylkene øker nå raskere.

Mens nettopendlingen fra Vestfold til Oslo og Akershus i hovedsak har vært stabil på om lag 6 500 personer fra 2002 til 2011, skyldes den økende utpendlingen fra 2006 og 2007 i større grad arbeidsreiser til nabofylkene på Sør- Østlandet. Bare fra 2010 til 2011 økte nettopendlingen fra Vestfold med nær 800 personer. Tallene viser at Vestfold blir stadig mer avhengig av omgivelsene, også når det gjelder muligheter for interessant arbeid.

Tilflytting stadig viktigere for befolkningsveksten

Informasjon om befolkningsveksten i Vestfold er nyttig for samfunnsplanleggere og politikere. Folketallet i Vestfold anslås å øke med om lag 50 000 personer til nærmere 285 000 fram mot 2030. Det aller meste av veksten vil fortsette å komme som følge av innflyttings- og innvandringsoverskudd, mens fødselsoverskudd i Vestfold betyr stadig mindre. Tidligere var det nettoinnflytting fra Oslo og Akershus som var viktigste bidragsyter til befolkningsvekst, men dette bidraget er sterkt svekket etter 2004 og 2005. De største bidragene til befolkningsvekst i Vestfold kommer nå fra nabofylkene og Nord-Norge.

Økende etterspørsel etter eneboliger?

Befolkningsveksten vil også styrke etterspørselen etter nye boliger i Vestfold, og det er anslått at denne etterspørselen særlig vil vokse fram mot 2021. Dersom boligpreferansene ikke endrer seg vesentlig de nærmeste årene, vil det i 2030 være behov for 72 000 eneboliger i fylket mot 59 000 i 2011.

Nettstedet fylkesprognoser.no er en pilot, og vil derfor i denne omgang bare bli presentert i PDF-format. Den enkelte fylkeskommune er ansvarlig for de publiserte prognosene.

For mer informasjon:

www.fylkesprognoser.no

Per Jørgen Olafsen rådgiver Vestfold fylkeskommune 33344219