DU ER HER: Forside > Akershus

Akershus

  • 98496496

Befolkningsprognoser for Akershus 2018-2035


Akershus | --- | Befolkning

Dette temaheftet inngår i serien Akershusstatistikk. Heftet gir en framstilling av
befolkningsutviklingen i Akershus, og hva som har skapt vekst i fylket vårt. Heftet går særlig
grundig gjennom utvikling i fødselsoverskudd og innenlands flytting til Akershus. Heftet går
også gjennom SSBs framskrivinger som ble publisert i juni 2018, og presenterer
befolkningsprognoser laget av Akershus fylkeskommune.

Les mer

Befolkning i Akershus


Akershus | 2013 | Befolkning

Folketallet i Akershus er ventet å stige fra 556 254 i 2012 til rundt 750 000 i 2030. Det er i hovedsak nettoflytting inklusive innvandring som er drivkraften i denne utviklingen, men også fødselsoverskudd bidrar til denne utviklingen. Befolkningen vil bli eldre ved at andelen av befolkningen over 54 år vil øke på bekostning av andelen mellom 35 og 50. Les mer i rapporten

Les mer

Arbeidsliv i Akershus


Akershus | 2013 | Arbeidsliv

Per 31.12.2011 var det flere yrkesaktive enn ikke-yrkesaktive i Akershus. Befolkningsveksten i Akershus vil føre til en vekst i antall yrkesaktive og antall ikke-yrkesaktive, men veksten blant ikke-yrkesaktive vil være størst (34,9 prosent mot 22,6 prosent). Resultatet av dette er at det i 2030 vil være noe flere ikke-yrkesaktive enn yrkesaktive i fylket. Les mer i rapporten

Les mer

Boligbehov i Akershus


Akershus | 2013 | Boligbehov

I denne prognosen forutsettes det at bosettingsmønsteret i fylket ikke endres i perioden. Gitt disse forutsetningene vil man trenge ca 70 000 nye boliger i Akershus frem mot 2030. Les mer i rapporten

Les mer