Olje- og gassklynga i Hordaland: Produksjon og ringverknader

Olje- og gassklynga i Hordaland: Produksjon og ringverknader

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune
Utført av: Hordaland fylkeskommune
Forfatter(e): Stian Skår Ludvigsen
Beskrivelse: I denne rapporten har Analyse, utgreiing og dokumentasjon i Hordaland fylkeskommune nytta den regionaløkonomiske modellen REGNA til å berekne storleiken på olje- og gassklynga i Hordaland når vi reknar inn ringverknader av produksjonen i klynga.

I 2010 kom ein fjerdedel av produksjonen av varer og tenester i fylket (104 milliardar kroner) frå olje- og gassklynga, og kvar åttande arbeidsplass (i underkant av 30 000 tilsette) var direkte knytt til olje og gass. Med ringverknader aukar desse tala til kvar tredje krone i produksjon og kvar femte tilsette i fylket (høvesvis 137 milliardar kroner og 47 000 tilsette).

Fullført: 05.01.2015
I prosjektet er disse statistikk/modell-modulene benyttet: Modell, næringsmodell (REGNA)
Nettstedsadresse:
Dokument:

Olje- og gassklynga i Hordaland: Produksjon og ringverknader

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune
Utført av: Hordaland fylkeskommune
Forfatter(e): Stian Skår Ludvigsen
Beskrivelse: I denne rapporten har Analyse, utgreiing og dokumentasjon i Hordaland fylkeskommune nytta den regionaløkonomiske modellen REGNA til å berekne storleiken på olje- og gassklynga i Hordaland når vi reknar inn ringverknader av produksjonen i klynga.

I 2010 kom ein fjerdedel av produksjonen av varer og tenester i fylket (104 milliardar kroner) frå olje- og gassklynga, og kvar åttande arbeidsplass (i underkant av 30 000 tilsette) var direkte knytt til olje og gass. Med ringverknader aukar desse tala til kvar tredje krone i produksjon og kvar femte tilsette i fylket (høvesvis 137 milliardar kroner og 47 000 tilsette).

Fullført: 05.01.2015
I prosjektet er disse statistikk/modell-modulene benyttet: Modell, næringsmodell (REGNA)
Nettstedsadresse:
Dokument: