Regionale kompetanseindikatorer

Panda analyse har vært med i utformingen av et kunnskapsgrunnlag for regional kompetansepolitikk. Resultatet er en rapport som inneholder et felles og omforent indikatorsett, som alle fylkene skal benytte for å analysere egne kompetansebehov. I rapporten finner du en omfattende og fersk analyse av kompetansebehov regionalt i hele Norge.

Les rapporten →
Les kortversjonen av rapporten →
Ressursark med indikatorene samlet (Excel) →