Felles webinarserie med Kompas Forum og Panda analyse 1.–4. juni

I år som i fjor inviterer Kompas Forum og Panda analyse til felles webinarserie. Webinarene går over fire dager, med ulike tema for hver dag. Du melder deg på hele serien, men velger selv om du vil følge noen av webinarene eller alle.

Etter webinarene arrangerer vi dessuten ettersnakksmøter på Teams. Her blir det anledning til å uformelt drøfte mer rundt dagens tematikk, og å komme med spørsmål eller innspill til foredragsholdere og fagnettverket.

Deltakelse på webinarene er gratis og åpent for alle.

NB: I påmeldingsvinduet må du velge dato. Huk av «registrer deg på alle datoene nedenfor» for å gå videre.


Program

Endringer i programmet kan forekomme.

Tirsdag 1. juni 2021: Økonomi- og næringsdag

10:00–10:35

Langsiktige framskrivinger i Perspektivmeldingen 2021
v/Yngvar Dyvi, utredningsleder i Finansdepartementet

10:40–11:15

Økonomisk utvikling i fylker og regioner
v/Vidar Jensen, utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

11:20–11:55

NOREG2: Regionaløkonomiske framskrivinger
v/Orvika Rosnes, partner i Vista Analyse

13:00–13:45

Ettersnakk på Teams


Onsdag 2. juni 2021: Demografi- og modellrettet dag

10:00–10:15

Hvordan planlegge i lokalsamfunn som er dømt til befolkningsnedgang?
v/Josefina Syssner, instituttleder ved Lindköpings universitet

10:15–10:50

Befolkningsframskrivinger
v/Knut Vareide, seniorforsker hos Telemarksforskning

10:55–11:25

NOU: Det handler om Norge
v/Hans Henrik Bull, fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

11:30–12:00

Utviklingsanalysen i Panda
v/Jomar Sæterøy Maridal, daglig leder i Panda analyse

13:00–13:45

Ettersnakk på Teams


Torsdag 3. juni 2021: Levekårsdag

10:00–10:30

HUNT4: Levekår og sosial ulikhet i helse
v/Erik Sund, forsker ved NTNU

10:35–11:15

NOU: Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle
v/Kristin Aarland, forsker II ved OsloMet

11:20–12:00

Livskvalitet
v/Thomas Sevenius Nilsen, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet

13:00–13:45

Ettersnakk på Teams


Fredag 4. juni 2021: Digitaldag

10:00–10:40

Digital tvilling
v/Bjørn Dimmen, forretningsutvikler hos AugmentCity


NB: I påmeldingsvinduet må du velge dato. Huk av «registrer deg på alle datoene nedenfor» for å gå videre.

Arrangementet er ferdig.

Dato

01 - 04 jun 2021
Expired!

Tid

10:00 - 13:45

Etiketter

Modellnettverket,
Panda+,
Webinar

Sted

Webinar