Universell utforming og kunnskapsgrunnlag

Fra 2023 stilles det nye krav til universell utforming (UU) samt at de skal foreligge tilgjengelighetserklæringer for ting offentlig sektor publiserer på nett. Dette vil også omfatte kunnskapsgrunnlag, figurer, grafer og statistikkportaler – uten at vi helt vet omfanget ennå.

Vi inviterer derfor til årets siste bambuslunsj, der tema er hvordan imøtegå UU i (digitale) kunnskapsgrunnlag. Vi ønsker gjerne å høre om dere i nettverket har gjort dere noen refleksjoner, har interne prosesser i gang eller har noen refleksjoner rundt temaet.

Innledningsvis vil Nordland fylkeskommune redegjøre for sitt arbeid så langt med å øke tilgjengeligheten til- og universelt utforme egne Power BI-dashbord.

Arrangementet er ferdig.

Dato

14 des 2022
Utløpt

Tid

11:00 - 12:15

Etiketter

Bambuslunsj,
Panda+

Sted

Teams